Skip to main content

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w cyklu spotkań pt. “Sztuka komunikacji”.
Cykl został pomyślany jako trzy spotkania, odbywające się w kwietniowe weekendy, w trakcie których zostaną poruszone rozmaite zagadnienia związane z szeroko pojętą komunikacją, od zagadnień audiodeskrypcji i kultury Głuchych, przez wizualne środki artystycznego wyrazu, po fake newsy.
Nie chcemy przy tym oferować jakiegoś “holistycznego” spojrzenia na komunikację, lecz skupić się na kilku wybranych aspektach komunikacji, ujmowanych z różnych perspektyw i przynależnych do de facto różnych dziedzin. Nasze zamierzenie ściśle wiąże się z faktem, że proponowany cykl spotkań ma charakter pilotażowy – pragnęlibyśmy, mianowicie, aby w nieformalnej, roboczej atmosferze porozmawiać o poruszanych zagadnieniach i aby w ten sposób – korzystając z Państwa doświadczeń, także związanych ze spotkaniami – zastanowić się, czy tego rodzaju spotkania warto rozwijać dla szerszego grona odbiorczyń i odbiorców, a jeśli tak, to w jakim kierunku.
Będzie nam bardzo miło, jeśli dołączą Państwo do nas na wszystkich spotkaniach, ale będzie nam równie miło, jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział tylko w jednym lub w dwóch. Ze względów praktycznych bylibyśmy wdzięczni, gdyby zechcieli Państwo potwierdzić swoją obecność.

Spotkania odbędą się 1 kwietnia (sobota), 16 kwietnia (niedziela), 22 kwietnia (sobota) w godz. 9:30-14:00 (16:00). W każdy z tych dni o godz. 9:30 z przyjemnością powitamy Państwa filiżanką kawy na pierwszy piętrze Wydziału Grafiki ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, w sali nr 30.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu problematyki oraz prowadzących znajdą Państwo poniżej.

Zespół Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej

Spotkanie I – 1 kwietnia 2023

9.30—10.00

Poranna kawa na przywitanie

10.00—11.55

Anna Pięcińska
Odpowiednie dać rzeczy słowo.

Zapewne rzadko sobie z tego zdajemy sprawę, bo i raczej rzadko stajemy przed taką koniecznością, ale jednym w większych wyzwań jest opisanie słowami tego, co widzimy w najbardziej podstawowym sensie. Jest to zaś szczególnie trudne, gdy taki opis należy sporządzić dla kogoś, kto nie widzi. Audiodeskrypcja to dziedzina nie tylko niezwykle potrzebna, wymagająca zdolności i znajomości warsztatu, ale także ważna, bo stawiająca istotne pytania o warunki możliwości i granice komunikacji.

dr Anna Pięcińska, historyczka sztuki, filolożka, żeglarka; specjalistka od teorii i praktyki audiodeskrypcji, współredagowała m.in. numer monograficzny „Kultury Współczesnej” pt. „Przełamać wzrokocentryzm” (3/2021).

Przerwa

12.05—14.00

Barbara Okoń-Makowska
Sztuka dźwięku. Materia szczególna: głos ludzki.

Postaram się przedstawić, na podstawie różnych form i sposobów użycia głosu ludzkiego w utworach operujących dźwiękiem, szczególną pozycję, jaką w komunikacji międzyludzkiej (w tym również poprzez sztukę), zajmują dźwięki wydawane przez ludzi.

prof. Barbara Okoń-Makowska, realizatorka dźwięku, wykładowczyni Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina; specjalizuje się w reżyserii dźwięku w multimediach oraz muzyce elektronicznej; pracowała w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie.

Spotkanie II – 16 kwietnia 2023

9.30—10.00

Poranna kawa na przywitanie

10.00—11.00

Katarzyna Bąkowicz
Fake newsy w nauce

Dezinformacja lokuje się w różnych obszarach życia społecznego. Nie omija również nauki, która powinna być na nią odporna a wręcz ją eliminować z przestrzeni publicznej. Nasze codzienne działania komunikacyjne, zawodowe i naukowe mogą przyczyniać się do szerzenia dezinformacji, ale mogą również stanowić narzędzie do walki z nią. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, czym jest dezinformacja w nauce, jak się przejawia, jak ją rozpoznać oraz jak jej zapobiegać.

dr Katarzyna Bąkowicz, specjalistka w zakresie komunikacji, dezinformacji i manipulacji w mediach i biznesie. Pracuje m.in. dla Central European Digital Media Observatory Autorka Fake news. Produkt medialny w czasach postprawdy.

Przerwa

11.00—13.00

Jan Mioduszewski
Psychofizjologia widzenia

Jednym z istotnych elementów tworzenie przekazu wizualnego jest świadomość podstawowych prawach postrzegania pola obrazowego. Pojęcie masy optycznej, przestrzeni negatywowej, figury i tła, reguły lewej i prawej krawędzi obrazu, różnicy w odbiorze pionu i poziomu, akcentów postrzeżeniowych, reguł czytelności i prostoty to elementy budowania czytelnego komunikatu.

Wykład przygotowany w oparciu o doświadczenia projektantów obrazu oraz psychofizjologów widzenia.

dr hab. Jan Mioduszewski,  malarz, fotograf, autor instalacji oraz interwencji w przestrzeni publicznej; prowadzi Pracownię Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.

13.00—14.00

Przerwa obiadowa

14.00—16.00

Daniel Kotowski
Problematyka zawłaszczenie Głuchych i języka migowego w sztuce. 

W jaki sposób i w jakim celu artystki/artyście użyli język migowy do twórczości?

Wykład będzie tłumaczony z języka migowego.

Daniel Kotowski, absolwent ASP w Warszawie, aktualnie doktorant na ASP w Gdańsku; jak pisze o sobie: „jestem wyznacznikiem niekompletności, niezgodnym z normą, bo jestem Głuchy i nie posługuję się mową. Opowiadając o niekompletności i kompletności w wymiarze egzystencjalnym, analizuję ich potencjał. […] Moje prace dotyczą mechanizmu władzy nad biologią, komunikacji społecznej i językowej oraz polityki społecznej.”

Spotkanie III – 22 kwietnia 2023

9.30—10.00

Poranna kawa na przywitanie

10.00—11.55

Mateusz Machalski
Litera – pomiędzy słowem, obrazem a znaczeniem.

O działaniu litery w języku literackim i wizualnym. Komunikaty zawarte w znakach.

Litera i forma jaką wybieram kształtując komunikat wizualny w znacznym stopniu określa znaczenie i sposób w jaki jest on postrzegany przez widzów. Znak jest nośnikiem treści, dodatkowej informacji, która może wzmacniać lub osłabiać siłę i znaczenia całości. 

dr Mateusz Machalski, pracuje na Wydziale Grafiki w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, rady programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu. Laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury, Narodowego Centrum Kultury. 

Przerwa

12.05—14.00

Jacek Wasilewski
Dekontekstualizacja – czyli znikanie świata poza kadrem

Obecnie jesteśmy w świecie komunikacyjnej fragmentacji. Oznacza to że większość informacji, które do nas docierają, jest poza ich pierwotnym kontekstem. I zyskują zupełnie inne znaczenie. Pierwszymi jaskółkami dekontekstualizacji były zdjęcia. Potem przekazy medialne. Później zaczęły być problemy z podsłuchami – to co mogło być negocjacyjną grą, w innym kontekście stawało się prawdą. Instagramowe intymności stają się publicznymi spektaklami. Obecnie deep fake’i tworzą fałszywy kontekst. Dekontekstualizacja wpływa na wszystko: etykę stosunek do prawdy miłość itp. Zadaniem sztuki może być wkrótce przywracanie fragmentów do świadomości całości.

dr hab. Jacek Wasilewski, kulturoznawca, wykładowca w Katedrze Antropologii Mediów na Wydziale Bibliologii i Informacji Naukowej UW; członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego; zajmuje się ekspertyzami dla sądów, KRRiTV, stacji medialnych i innych podmiotów publicznych.