Skip to main content

KADRA

Współpracujemy ze znakomitymi wykładowcami, którzy są ekspertami i/lub praktykami w dziedzinach składających się na program studiów. Dbamy o interdyscyplinarny charakter programu, stąd w zespole znaleźli się kulturoznawcy, socjologowie, architekci, urbaniści, historycy sztuki, prawnicy, artyści, animatorzy kultury, menadżerowie etc.

Wśród naszych dotychczasowych wykładowców znaleźli się m.in.:

prof. Wojciech Burszta

antropolog i krytyk kultury, kulturoznawca. Autor ponad 250 publikacji naukowych (w tym kanonicznej pozycji „Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje” z 1998 r.). Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Antropologii Kultury w SWPS i przewodniczącego Komitetu Nauk o Kulturze na Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

prof. Mariusz Czubaj

antropolog kultury, kulturoznawca, literaturoznawca. Autor powieści kryminalnych. Zajmuje się m. in. antropologią sportu, kulturą popularną, ruchami alternatywnymi (napisał m. in. „Etnologa w Mieście Grzechu. Powieść kryminalną jako świadectwo antropologiczne” oraz, razem z Jackiem Drozdą i Jakubem Myszkorowskim „Postfutbol. Antropologię piłki nożnej”). Twórca postaci profilera Rudolfa Heinza występującego w trzech powieściach („21:37” uhonorowano Nagrodą Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej książki kryminalnej i sensacyjnej 2008 r.). Razem z Markiem Krajewskim napisał dwa kolejne kryminały.

prof. Mirosław Duchowski

pierwszy dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej; artysta, projektant, kulturoznawca; autor ponad 100 projektów artystycznych, architektonicznych oraz kompleksowych przestrzeni publicznych w Polsce i za granicą; w ostatnich latach projektował stacje metra, z czego zrealizowano stacje: Centrum, Ratusz, Marymont (wraz z Galerią A19) i Stare Bielany. Współautor projektu rewitalizacji Dworca Wschodniego w Warszawie.

prof. Sławomir Gzell

doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej. Pracuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie kieruje zorganizowanym przez siebie Zakładem Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego. Związany z Polską Akademią Nauk, jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki.

prof. Monika Kostera

profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji. Visiting Professor na University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii. Gościnnie wykładała i prowadziła badania m. in. na Uniwersytetach Erasmusa w Rotterdamie, w Lund, w Wissenschaftszentrum w Berlinie oraz na polskich uczelniach. Jest autorką 28 książek (monografii i książek redagowanych) w języku polskim i angielskim oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach z czołówki listy JCR ISI. Kierownik Katedry Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.

prof. Marek Krajewski

socjolog, profesor zwyczajny, wykłada w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących współczesnej kultury, sztuki i edukacji kulturowej oraz książek: Kultury kultury popularnej (2003), POPamiętane (2006), Za fotografię! (2010, wspólnie z Rafałem Drozdowskim), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto (2012, wspólnie z Rafałem Drozdowskim, Maciejem Frąckowiakiem i Łukaszem Rogowskim), Są w życiu rzeczy… (2013), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (2014, redaktor tomu). Kurator Zewnętrznej Galerii AMS (1998–2004), pomysłodawca projektu „Niewidzialne miasto”. Aktualnie wraz z zespołem tworzy Archiwum Badań nad Życiem Codziennym.

dr hab. Paweł Kubicki

socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Specjalizuje się w badaniu tożsamości miast i społeczności lokalnych. Autor między innymi książek: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania (2016) oraz współautor książki Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury zmienił polskie miasta (2017). Publikował w wielu czasopismach naukowych, między innymi w: „Polish Sociological Review”, „Colloquia. Journal of Central European History”, „Studia Socjologiczne”, „Politeja”, „Pogranicze. Studia Społeczne”, Jagiellońskie Forum Europejskie”. Członek wielu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

prof. Piotr Lorens

prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. W latach 1996-97, w ramach stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie ukończył Special Program for Urban nad Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską, poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych. W 2007r., po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, został kierownikiem Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG. Jest również pełnomocnikiem rektora PG ds. analiz urbanistycznych. Od lat angażuje się w działalność organizacyjną i stowarzyszeniową ? jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP. W latach 2003-2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Gdańsku, później był wiceprezesem Zarządu Głównego TUP. Obecnie pełni funkcję prezesa TUP.

prof. Tomasz Nawrocki

prof. Uniwersytetu Śląskiego, socjolog miasta, katowiczanin. Od lat samodzielnie lub z Krzysztofem Bierwiaczonkiem prowadzi badania nad miastami śląskimi. Ostatnio jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim funkcjonowania przestrzeni publicznych i tożsamości miasta oraz jego mieszkańców. Kontynuator badań Józefa Chałasińskiego w osadzie „Kopalnia” (Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku. Katowice 2006).  Autor lub współautor kilku książek (w tym napisane z Krzysztofem Bierwiaczonkiem i Barbarą Lewicką Rynki, malle i cmentarze, Kraków 2012) i kilkudziesięciu artykułów poświęconych przede wszystkim tematyce miejskiej i regionalnej. Obserwator i komentator procesów społecznych dokonujących się na Górnym Śląsku. Obecnie koordynuje projekt badawczy dotyczący tożsamości miast o „trudnej” przeszłości (Gdańska, Gliwic i Wrocławia), w którym ma zaszczyt współpracować z tak wytrawnymi badaczami miasta, jak dr hab. Małgorzata Dymnicka, dr hab. Katarzyna Kajdanek i dr Krzysztof Bierwiaczonek.

prof. Jerzy Porębski

designer zajmujący się także architekturą wnętrz, wystawiennictwem, grafiką projektową, meblem i szeroko rozumianą przestrzenią publiczną. Współwłaściciel firmy Towarzystwo Projektowe, mającej w dorobku m.in. Miejski System Informacji dla Warszawy, wnętrza siedziby Wydawnictwa Agora SA, projekt mebli miejskich na Krakowskim Przedmieściu czy modernizacji Dworca Centralnego w Warszawie. Do niedawna Dziekan Wydziału Wzornictwa Wnętrz ASP w Warszawie.

prof. Ewa Rewers

kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, filozof i teoretyk kultury. Zajmuje się problemami współczesnych przestrzeni kulturowych ? głównie miejskich. Autorka książek: Społeczna świadomość językowo-artystyczna (1991), Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury (1996), Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture (1999), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta (2005). Redaktorka i współautorka prac zbiorowych: Pojednanie tożsamości z różnicą? (1995), Przestrzeń, filozofia i architektura (1999), Man within Culture at the Threshold of the 21st Century, (z J. Sójką, 2001) wchodzących w skład serii ?Studia Kulturoznawcze? oraz Nowoczesność po ponowoczesności ( z G. Dziamskim, 2007) Sztuka ? kapitał kulturowy polskich miast (z A. Skórzyńską, 2009), Miasto w sztuce ? sztuka miasta (2010), Kulturowe studia miejskie (red., 2014). Sekretarz Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

kulturoznawczyni i socjolożka, pracuje jako adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się tradycją polskiej myśli humanistycznej, a także socjologią zaangażowaną i myślą krytyczną. W obszarze studiów miejskich zajmuje się tematyką miasta w działaniu oraz zaangażowanej architektury i urbanistyki polskiego modernizmu.

dr hab. Mateusz Salwa

adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się filozoficznymi problemami związanymi ze środowiskiem naturalnym zarówno w jego postaci „udomowionej” (przyroda miejska, ogrody), jak i „dzikiej” (parki narodowe). Interesuje się przede wszystkim problematyką wartości estetycznych przyrody, sposobów interpretacji przyrody przez ludzi oraz wynikających stąd konsekwencji dla praktyk społecznych. Tłumacz wielu prac z języka włoskiego. Ostatnio opublikował książkę poświęconą estetyce ogrodu („Estetyka ogrodu. Między sztuką a ekologią”, 2017).

prof. Roch Sulima

profesor zwyczajny. Kieruje Zakładem Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również profesorem w Instytucie Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Główne zainteresowania naukowe: antropologia codzienności; historia kultury i literatury polskiej XIX i XX w.; antropologia kultur środowiskowych i światopoglądów potocznych.
Jest członkiem: Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN; Komitetu Nauk o Literaturze PAN; Komitetu Nauk Etnologicznych PAN; Komitetu Nauk o Kulturze PAN; Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta; Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. Jest też członkiem kolegiów redakcyjnych RegionówLiteratury Ludowej. Stały współpracownik Kontekstów. Wchodzi w skład rady naukowej kwartalnika Kultura Popularna. Jest członkiem rady Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej.
Jest autorem i redaktorem wielu publikacji zwartych, 250 artykułów, rozpraw naukowych, edycji pamiętnikarskich i tekstów folkloru.

prof. Piotr Welk

studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1998 w Pracowni prof. Waldemara Świerzego. Zajmuje się plakatem, opracowaniem graficznym książek, rysunkiem, malarstwem, fotografią, wideoartem. W plakacie łączy technikę tradycyjną z grafiką komputerową. Od 1998 jest asystentem w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka. W 2007 uzyskał doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych. Prowadzi własną firmę multimedialną Gargulio..

dr Jakub Dąbrowski

absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP. Studiował w Dartington College of Arts w Wielkiej Brytanii (specjalizacja Arts & Cultural Management). Odbył staż w Tate Modern Gallery w Londynie, gdzie pracował nad wystawami Kandinsky’ego oraz Albersa i Moholy-Nagy, a także w Word & Image Department w Victoria & Albert Museum w Londynie. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego obronił dysertację doktorską pt. Swoboda wypowiedzi artystycznej w Polsce po 1989 r. Specjalizuje się w historii sztuki po 1945 roku oraz zagadnieniach z pogranicza sztuki i prawa. Laureat nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa oraz Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy. Autor dwutomowej monografii „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne” (wspólnie z A. Demenko) oraz „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka”.

dr Jacek Drozda

kulturoznawca, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Opublikował m.in. książki „Postfutbol. Antropologia piłki nożnej” (z M. Czubajem i J. Myszkorowskim) oraz „Opór kulturowy. Między teorią a praktykami społecznymi”. Zajmuje się m.in. badaniami nad politycznym wymiarem kultury, radykalizmami w sztuce i filozofii oraz antropologią sportu.

dr Maciej Frąckowiak

socjolog, doktor nauk społecznych, badacz miasta i kultury wizualnej. Autor i redaktor tekstów oraz książek naukowych i popularyzatorskich o tej tematyce, m.in. zbioru Kruche medium. Rozmowy o fotografii. Inicjator i kurator działań animujących miejską przestrzeń publiczną. Członek zespołu koordynującego program Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Wykładowca School of Form.  Współpracownik NN6T wydawanego przez Fundację Bęc Zmiana.

dr Maja Grabkowska 

geografka społeczna i miejska aktywistka, adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej UG i współzałożycielka Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej.

dr Adam Hajduga

pracownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pasjonat industrialu w wersji 2.0. Współtwórca Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego oraz INDUSTRIADY  największego festiwalu dziedzictwa przemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie zgadza się na traktowanie zabytków techniki jako dziedzictwa kulturowego drugiej kategorii. Jako wiceprezes stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage (ERIH), zrzeszającego ponad 200 zabytków techniki jest przekonany, że już za niedługo miasto przemysłowe będzie dla mieszkańców Europy zjawiskiem równie tajemniczym i fascynującym, jak teraz miasto średniowieczne. Członek ruchu Slow Food, miłośnik jedzenia, wina i podróży.

dr inż. Krzysztof Herman

architekt krajobrazu. Adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW, nauczyciel akademicki na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz na kierunku Gospodarka Przestrzenna. W roku akademickim 2008/2009 stypendysta Fundacji Fulbrighta na Harvard Graduate School of Design w USA. Z Fundacją “Na Miejscu” (w której jest przewodniczącym rady) i nowojorskim Project for Public Spaces w latach 2012-2013 realizował grant Fundacji Batorego dotyczący rewitalizacji skweru na warszawskiej Woli. Wieloletni prezes Mazowieckiego Oddziału SPAK (Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu). Pracował także dla Europejskiej Federacji Architektury Krajobrazu (EFLA) w grupie d/s komunikacji oraz przy międzynarodowym programie badawczym EU-Teach, dotyczącym standardów nauczania architektury krajobrazu w Unii Europejskiej. Był członkiem Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego “Odblokuj” oraz Harvard Club of Poland (członek kapituły konkursu “Droga na Harvard“). Pracował m.in. przy rewaloryzacji wiktoriańskiego założenia ogrodowego w Irlandii, realizował ogrody, projektuje tereny zieleni i przestrzenie publiczne. Od kwietnia 2017 członek Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego przy prezydent m.st. Warszawy, od 2016 roku członek Rady Osiedla Powiśle-Solec.

dr hab. Mikołaj Madurowicz

badacz miasta, geograf, varsavianista, genealog-amator. Wykłada na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Działa w Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz (sporadycznie) w Pracowni Studiów Miejskich w Instytucie Kultury Polskiej UW. Naukowo zajmuje się miastem, percepcją przestrzeni i metodologią badań. Wydał dwie książki autorskie o warszawskiej sferze sacrum (Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2002) i tożsamości Warszawy (WUW, Warszawa 2007). Organizator interdyscyplinarnych ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Współczesna przestrzeń miejska” (2006, 2009, 2012, 2017), redaktor naukowy książek o percepcji miasta (WGiSR–UW, Warszawa 2007), wartościowaniu miasta (WGiSR-UW, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 2010) i kształtowaniu miasta (WUW, Warszawa 2014).

dr Piotr Majewski

kulturoznawca i socjolog. Adiunkt w Instytucie Kultury i Komunikowania SWPS. Współrealizator badań nad stanem kultury miejskiej (NCK 2008) oraz nad stanem kultury na wsi i w małych miastach (NCK 2010). Zajmuje się między innymi badaniami pograniczy kulturowych, przestrzeni miejskiej oraz problematyki związanej z nacjonalizmem i etnicznością.

dr Karol Piekarski

kulturoznawca, badacz internetu i kultury cyfrowej, dyrektor programowy Medialabu Katowice. Realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze i wystawiennicze związane z przetwarzaniem i wizualizacją danych na temat miasta, m.in. w ramach międzynarodowej platformy Shared Cities: Creative Momentum, diagnozującej przemiany kulturalne i społeczne w ośrodkach Europy Centralnej.

dr hab. Kacper Pobłocki

antropolog i aktywista miejski. W 2010 wykładowca na Uniwersytecie w Utrechcie, od 2011 adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek redakcji kwartalnika Res Publica Nowa.
Jest absolwentem University College Utrecht (2000-2003) i Central European University (2004-2010). W latach 2008/2009 przebywał jako stażysta (visiting fellow) w Center for Place, Culture and Politics przy Uniwersytecie Miejskim (CUNY) w Nowym Jorku, kierowanego przez prof. Davida Harveya. Jego praca doktorska pt. „The Cunning of Class: Urbanization of Inequality in Post-War Poland” została w 2011 r. wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów.
Autor szeregu publikacji z zakresu antropologii i socjologii miasta. Współautor książki „Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu” (Warszawa, Res Publica Nowa), za którą został w 2013 (wraz z Lechem Merglerem oraz Maciejem Wudarskim) nominowany do nagrody MediaTory. W 2011 był jednym z organizatorów i koordynatorem merytorycznym pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich. Stały współpracownik Magazynu Miasta.

dr Mateusz Skrzeczkowski

kulturoznawca, pełnomocnik dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych ds. jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS. Naukowo pracuje nad takimi zagadnieniami jak: (est)etyczny wymiar świadectw Zagłady, nie-rzeczy-wisty język obrazów, ożywione-nie-ożywione jako posthumanistyczny motyw w literaturze i sztuce. Prowadzi m. in. zajęcia z estetyki, teorii i praktyk interpretacji, sztuki w przestrzeni publicznej czy transformacji nowoczesności. Współredaktor trzech książek oraz autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Uczestnik badań poświęconych m. in. interwencjom artystycznym w przestrzeni publicznej.

dr Karolina Thel

z wykształcenia politolog w zakresie polityki społecznej, specjalistka gospodarki przestrzennej. Pracuje w zespole Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Była na stypendium w Carleton University w Ottawie. Przygotowała pracę doktorską w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Pracuje jako Asystent na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP.

dr hab. Jacek Wasilewski

polski medioznawca, doktor habilitowany nauk politycznych, dziennikarz. Zajmuje się mechanizmami narratywizowania rzeczywistości, czyli zamykania wyselekcjonowanych faktów w struktury fabularne. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2005 r. pracuje na tym wydziale w Zakładzie Retoryki w Instytucie Dziennikarstwa. Od 2011 kieruje specjalnością dokumentalistyka w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Auto takich książek jak: Opowieści o Polsce. Retoryka narracji (2012), Storytelling. Narracje w reklamie i biznesie (tłumaczenie i polski rozdział, 2011), Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej (2008), Retoryka dominacji (2006).

dr inż. arch. Monika Arczyńska

stały współpracownik miesięcznika „Architektura-murator”, wykładowca na Politechnice i Uniwersytecie Gdańskim, autorka bloga SIX LETTER CITY. Od 2006 roku architekt w Heneghan Peng Architects, gdzie projektuje głównie budynki użyteczności publicznej (m.in. Wielkie Muzeum Egipskie, Giants Causeway Visitor Centre, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie).

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz

architekt-urbanista, asystent na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, obecnie główny projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, członek TUP, ISOCARP, pisał o architekturze i mieście dla „Architektury Murator” oraz „Architektury i Biznes”.

inż. arch. Grzegorz Buczek

architekt, urbanista, działacz samorządowy. Absolwent Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PW. Zajmuje się m. in. urbanistyką, gospodarką przestrzenną, ochroną dziedzictwa kulturowego, partnerstwem publiczno-prywatnym oraz współpracą z samorządami. Przez kilka kadencji wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich; od września 2006 członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Odznaczony złotymi odznakami SARP i TUP. Wieloletni radny samorządów warszawskich. Był także m.in. zastępcą dyrektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu m. st. Warszawy oraz sekretarzem Rady Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Warszawy.

inż. arch. Ludwik Chełkowski

polsko-kanadyjski architekt/urbanista specjalizujący się w projektowaniu przestrzeni publicznej w dużych kompleksach urbanistycznych, a w szczególności interesujący się aspektem człowieka w przestrzeni miasta. Wieloletnie doświadczenie współpracy z „National Capital Commission” w stolicy Kanady. Zrealizował szereg projektów w przestrzeniach publicznych m.in w Polsce, Kanadzie, Algierii czy Wielkiej Brytanii.

Artur Brzyski

wykładowca kierunku Mediaworking na Collegium da Vinci w Poznaniu. Wspomaga klientów w budowaniu strategii i modeli biznesowych, a także obecności marek w marketingu wielokanałowym. Zwolennik zarządzania opartego o design management i projektowania opartego o metody service design. Prelegent na takich konferencjach jak FORUM IAB, Mobile Trends, Marketing i Technologie. Na studiach Miasta i Metropolie prowadzi zajęcia poświęcone metodologii projektowania usług miejskich oraz marketingowi miejsc i projektów.

Artur Celiński

zastępca redaktora naczelnego Res Publiki Nowej, członek redakcji Magazynu Miasta i szef zespołu DNA Miasta, politolog. Inicjator i członek Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych działającego przy Narodowym Centrum Kultury. Miejski aktywista, członek Kongresu Ruchów Miejskich. Ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast.

Dariusz Duma

absolwent filozofii, uczeń ks. Józefa Tischnera. Jest właścicielem firmy konsultingowej Chiltern Consultancy Polska oraz współwłaścicielem firmy informatycznej eoNetworks. Prowadzi zajęcia szkoleniowe z przedsiębiorczości, sprzedaży, zarządzania i komunikacji na terenie całej Polski; doradza managerom w zarządzaniu karierą i rozwojem zawodowym; inwestuje w ciekawe przedsięwzięcia ? zwłaszcza w zakresie technologii IT. Jest stałym felietonistą pism „Gentelman i Home & Market”, gdzie zajmuje się popularyzowaniem zagadnień związanych z pracą i rozwojem zawodowym.

Kinga Jakubowska

kulturoznawca, prezes zarządu fundacji Legalna Kultura, pracowała jako producentka filmowa, dystrybutorka filmów, prowadziła warsztaty z zakresu edukacji filmowej i edukacji medialnej, współzałożycielka KINO ŚWIAT, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Obecnie realizuje z Legalną Kulturą projekt Kultura Na Widoku, który zagości w przestrzeni publicznej ponad 60 polskich miast.

Przemysław Jedlecki

Przemysław Jedlecki w „Gazecie Wyborczej” pracuje od 2000 roku. Pisze o miastach, polityce i komunikacji. Autor projektu Miasta Idei, wydawca serwisu katowice.wyborcza.pl oraz kwartalnika Miasta Idei. Ekonomista i politolog. Absolwent  „Szkoły Redaktorów Gazety Wyborczej” oraz studiów podyplomowych „Miasta i metropolie. Studia miejskie” Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Michał Kwasieborski

Doświadczony projektant specjalizujący się w projektowaniu produktu, przestrzeni oraz grafiki użytkowej. Przez 7 lat pracował jako art director w kilku warszawskich agencjach reklamowych. Obecnie w swojej pracy wiele uwagi poświęca zagadnieniom związanym z projektowaniem partycypacyjnym. Absolwent wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu Projektowania usług na SWPS, Design management w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego i Studiów miejskich w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej na warszawskiej ASP. Obecnie pracuje nad doktoratem o projektowaniu partycypacyjnym w przestrzeni publicznej, na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Współzałożyciel i aktywny członek engage warsaw, gdzie angażuje się w inicjatywy związane z projektowaniem przestrzeni publicznej, a także w prowadzenie warsztatów, na których uczy pracy metodą service design thinking i prototypowania.

Aleksandra Litorowicz

kulturoznawczyni, animatorka kultury, założycielka portalu warszawskiego street artu i sztuki publicznej Puszka  (puszka.waw.pl), portalu o Warszawie przyszłości FUTUWAWA (futuwawa.pl), a także współredaktorka „Warsaw City Alive”  przewodnika po Warszawie. Autorka książki „Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki do ponowoczesnej estetyki”. Absolwentka podyplomowego studium ewaluacji w Instytucie Socjologii UW. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grzegorz Młynarski

socjolog i projektant. Od 2004 roku zajmuje się projektowaniem zrównoważonych usług, strategii brand experience oraz innowacyjnych rozwiązań dedykowanych mieszkańcom miast. Wraz z Ewą Rudnicką prowadzi od 2011 r. Pracownię Miejskich Innowacji  Sociopolis.

Dorota Monkiewicz

jest dyrektorką Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, a także współautorką jego Koncepcji Programowej. Na początku lat dwutysięcznych zasiadała w Radzie Programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wcześniej przez blisko dwie dekady była kustoszem sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1996 roku założyła Fundację Zbiorów Sztuki Współczesnej dla MNW (obecnie Fundacja GESSEL), której celem było poszerzanie i promocja zbiorów polskiej sztuki. Przez lata pełniła funkcję prezeski Sekcji Polskiej AICA (Association of Art Critics).

Martyna Obarska

antropolożka miasta, badaczka i dziennikarka. Bada inicjatywy na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych pojawiające się w polskich i zagranicznych miastach oraz infrastrukturę instytucji kultury. Ponadto specjalizuje się w tematyce wykorzystania nowych technologii w mieście. Prowadzi warsztaty badawcze i szkolenia z urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i seniorami.

Pomysłodawczyni numeru Res Publiki Nowej poświęconego tematyce animacji kultury. Współpracowała z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej oraz DNA Miasta. Od dwóch lat związana z Laboratorium EE  firmą technologiczną zajmującą się projektowaniem i wdrażaniem usług cyfrowych. Wykładała historię warszawskich osiedli mieszkaniowych w Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej). Autorka książki o warszawskim osiedlu socrealistycznym „MDM, między utopią a codziennością” (2010) i redaktorka tomu zbiorowego „Miasto na żądanie” (2014).

Tomasz Szymański

Przedsiębiorca i twórca beginning | creative collaboration agency. Zajmuje się budowaniem zespołów dedykowanych do wykonania projektów z różnych dziedzin oraz wdrożeniem tych projektów w życie. Organizator warszawskich kolacji przedsiębiorców w globalnej inicjatywie 9others.com.Współpomysłodawca i członek zespołu Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, stawiającego sobie za cel organizację zasobów uniwersytetu na rzecz współpracy z biznesem i współtworzenia innowacji społecznych.  pl.linkedin.com/in/szymanskitomasz/

Bogna Świątkowska

pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i dizajnerów młodego pokolenia. Inicjatorka i wydawca ogólnopolskiego magazynu społeczno-kulturalnego „Notes.na.6.tygodni”. Naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998-2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Członkini Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy oraz Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury.

Wojciech Wagner

od dwóch lat naczelnik wydziału estetyki przestrzeni publicznej w miejskim biurze architektury i planowania przestrzennego. Pochodzi z Łodzi. Pisze na Wydziale Architektury PW doktorat o suburbanizacji. Studiował urbanistykę na Uniwersytecie Bauhausu w Weimarze, pracował dla brytyjskiej fundacji Save Europe’s Heritage.

Joanna Wawiórka-Kamieniecka

absolwentka kierunków animator i menedżer kultury na UMCS w Lublinie oraz animacji kultury na UJ w Krakowie. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w praktycznej i teoretycznej animacji sektora kultury.

Angażuje się w działania interdyscyplinarne, w których przenikają się role twórcy i odbiorcy kultury, gdzie dominują aspekty społeczne i integracyjne. Opiekuje się projektami, które wpływają na ludzi, ich życie i postrzeganie miasta. Wykorzystuje kulturę jako impuls do zmian, sposób na kreowanie sytuacji w najbliższym otoczeniu. Od 2015 roku koordynuje festiwal Noc Kultury. Prowadzi zajęcia na kierunkach Dizajn miejski na KUL oraz Miasta i metropolie. Studia miejskie na ASP w Warszawie. W Warsztatach Kultury w Lubinie pracuje także przy projektach Magiczna Latarnia i Małe Inne Brzmienia.

Marta Żakowska

animatorka kultury i badaczka miejska. Współzałożycielka Magazynu Miasta. Specjalistka w obszarze rozwoju zrównoważonych przestrzeni publicznych. Pomysłodawczyni programu badawczego poświęconego miejskim politykom senioralnym „Starsze Miasta”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014. Członkini Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Autorka licznych tekstów poświęconych zrównoważonym przestrzeniom miejskim, wykluczeniom i społecznościom lokalnym publikowanych m.in. w Kulturze Popularnej, Architekturze, Architektura&biznes, Magazynie Miasta, Przekroju, dwutygodniku i Gazecie Wyborczej. Prowadzi autorskie seminaria na studiach Miasta i Metropolie w IBPP.