Skip to main content
 

Magazyn Miasta

Miasta stały się siłą napędową rozwoju wszystkich społeczności. Wciąż brakuje w Polsce jednak ogólnokrajowej i międzyśrodowiskowej platformy wymiany poglądów i doświadczeń, która pomogłaby wszystkim środowiskom zaangażowanym w pracę nad przemianami polskich przestrzeni zurbanizowanych w podejmowaniu mądrych decyzji i działań, podnoszących jakość życia mieszkańców. Dlatego z ramienia Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, we współpracy z licznymi środowiskami, rok temu powstał Magazyn Miasta. Od drugiego numeru Miasta wydawane są przez Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, IBPP pozostaje współwydawcą. Patronat: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich. Współpraca merytoryczna: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Kongres Ruchów Miejskich.

Magazyn Miasta poświęcony jest kulturze miejskiej, różnym aspektom rozwoju miast i metropolii polskich (od polityki miejskiej i zarządzania przez urbanistykę i architekturę po projektowanie i sztukę w przestrzeniach publicznych). Kwartalnik współtworzą specjaliści różnych dziedzin, rozpatrując miejskie zagadnienia i rozwiązania z Polski i zza granicy. Na jego łamach poruszane są kluczowe tematy dotyczące zjawisk i problemów, z jakimi borykają się przestrzenie zurbanizowane. Magazyn skierowany jest do wszystkich środowisk zajmujących się rozwojem miast, chcących poszerzać wiedzę i perspektywy dotyczące środowiska ich pracy ? od mieszkańców i artystów po urbanistów, architektów i aktywistów. MIASTA dystrybuowane są też wśród samorządów i pracowników urzędów miejskich. Zależy nam na dostarczaniu administracji miejskiej wiedzy i inspiracji dotyczących lepszego zarządzania miastami polskimi, by nam wszystkim żyło się w nich lepiej.

Więcej: http://magazynmiasta.pl/