Skip to main content

Studia podyplomowe


Czym są Studia Miejskie i do kogo są adresowane?

Studia miejskie adresowane są do osób chcących brać czynny udział w tworzeniu lepszego, funkcjonalnego miasta i warunków życia w nim. Skierowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje naukowe kompetencje, poznać specyfikę działania w różnych obszarach miejskich aktywności, a także poszukują humanistycznego podejścia do sprawnego i skutecznego działania w mieście.

Studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” są zmodyfikowaną i poszerzoną wersją dotychczasowych studiów podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej”, które były prowadzone przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w latach 2013/2014 oraz 2014/2015.

Więcej informacji o Studiach miejskich uzyskasz na podstronie:
https://ibpp.pl/studia_miejskie-opis/

Program studiów

Tegoroczny program studiów znajduje się na podstronie: https://ibpp.pl/program-studiow/

Harmonogram studiów

Niestacjonarne studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” trwają 2 semestry. Zajęcia będą odbywać się w soboty (w godzinach 10.00-17.10) i w niedzielę (w godzinach 10.00-15.30).  Zjazdy zwyczajowo wypadają co 2-3 tygodnie. Studia trwają od końca października do końca maja.

Warunki studiowania

Słuchacze studiują na ogólnych prawach i zasadach zawartych w regulaminie Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obowiązuje ich zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie studiów kursów w semestrze I i sesja egzaminacyjna w semestrze II. Rozpoczęcie studiów następuje po podpisaniu umowy cywilnoprawnej z ASP i uiszczeniu opłaty czesnego za I semestr lub za cały rok, którego koszt wynosi 7000 zł.

Więcej o zasadach rekrutacji i organizacji studiów możesz przeczytać na podstronie:
https://ibpp.pl/organizacja-i-rekrutacja/

Informacje kontaktowe

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

w sprawie studiów podyplomowych:
email: kontakt.ibpp@cybis.asp.waw.pl
tel. 516 015 629
Facebook

Kadra

Wykładowcy Studiów Miejskich to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Wśród naszych wykładowców do tej pory znaleźli się m.in.:

prof. Wojciech Burszta
prof. Mariusz Czubaj
prof. Mirosław Duchowski
prof. Sławomir Gzell
prof. Marek Krajewski
prof. Paweł Kubicki
prof. Piotr Lorens
prof. Wojciech Łukowski
prof. Tomasz Nawrocki
prof. Jerzy Porębski
prof. Ewa Rewers
prof. Roch Sulima
prof. Jacek Wasilewski
prof. Piotr Welk
dr inż. Krzysztof Herman
dr inż. arch. Monika Arczyńska
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
dr hab. Mikołaj Madurowicz
dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska
dr hab. Kacper Pobłocki
dr hab. Mateusz Salwa
dr hab. Agata Skórzyńska
dr hab. Monika Zawadzka
inż. arch. Grzegorz Buczek
dr Maciej Frąckowiak
dr Karol Piekarski
dr Elżbieta Anna Sekuła
dr Maja Skibińska
Artur Celiński
Aleksandra Litorowicz
Martyna Obarska
Bogna Świątkowska
Marta Żakowska
i in.

Pełna lista naszych dotychczasowych współpracowników znajduje się na stronie:
https://ibpp.pl/studia-podyplomowe-kadra/

Projekty dyplomowe z lat 2015-2023:

Przegląd wybranych projektów dyplomowych zrealizowanych dotychczas w ramach studiów MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE znajduje się na stronie:
https://ibpp.pl/projekty-dyplomowe-2017-2018/