Skip to main content

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej


Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej jest miejscem, w którym młody artysta ? student Akademii Sztuk Pięknych, może doświadczyć funkcjonowania własnej sztuki w realnej przestrzeni ?pozagaleryjnej?, w konfrontacji z regułami i praktyką działania współczesnego miasta. Pracownia zakłada, że przestrzeń publiczna miast (dziś, może bardziej niż kiedyś) potrzebuje profesjonalnych działań symbolicznych i estetyzacyjnych, w tym wszelkich kreacji artystycznych od tzw. mebla miejskiego do najbardziej wyrafinowanych form sztuki efemerycznej.

Pracownia zauważa i analizuje zjawisko spontanicznego street artu, czy tzw. sztuk społecznościowych, uznając ich rolę i miejsce w ponowoczesnej kulturze, jednak wychodzi z założenia, że rangę wizualną miasta budują dzieła o wysokim poziomie świadomości artystycznej, którą osiągnąć można jedynie przez proces doskonalenia i pogłębiania jakości dzieł i bazy intelektualnej twórcy. Tym celom podporządkowany jest program edukacyjny, doświadczalny i zaplecze materialne pracowni.

Pracownia zabiega o to, by wszystkie powstające projekty miały szansę na realną konfrontację z przestrzenią publiczną, dlatego przekazywana jest studentom praktyczna wiedza o procedurach komunikacji społecznej i regułach zarządzania miastami. W tym kontekście szczególnej wagi nabierają zdolności negocjacyjne i umiejętności logistyczne niezbędne przy realizacjach przedsięwzięć wychodzących od artysty, jak i tych, które stanowią inicjatywę instytucji, samorządów czy władz miejskich.

Bazę teoretyczną pracowni tworzy, funkcjonujący niezależnie, acz w wielu płaszczyznach powiązany z pracownią Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Jest to międzyuczelniana, interdyscyplinarna jednostka naukowo-artystyczna skupiająca uczonych, architektów, urbanistów i artystów, dla których przestrzeń publiczna stanowi terytorium badań i doświadczeń twórczych.

Zarówno Pracownia jak i Instytut odnosi się do przestrzeni publicznej jako zjawiska wieloaspektowego i wielozmysłowego, gdzie kwestie estetyczne stanowią istotny, acz nie jedyny element złożonej rzeczywistości. Tak więc, ideowej podstawy, pracownia poszukuje w szeroko rozumianym terytorium historii kultury, sztuki, filozofii i nauk społecznych nie wyróżniając żadnej z istniejących narracji czy doktryn. Przywiązuje również wielką wagę do zjawisk współczesności, nie pomijając popkultury, subkultury i postaw niszowych.

Pracownia stawia sobie za cel przygotowanie światłego artysty, który poszukuje prawdy, formułując rozumne pytania, równocześnie prezentując aktywną podstawę wobec świata.

Marta Nadolle

Julia Curyło

Aleksandra Dutkowska i Aleksandra Łukasiak

Karol Radziszewski

Irmina Staś

Małgorzata Lisiecka

Iwona Teodorczuk-Możdżyńska

Agnieszka Tarasiuk

Izabella Bryzek

Yui Akiyama

Jozef Pilat

Joanna Chojnacka

Laura Kudlińska

Monika Stolarska

Róża Litwa

Sebastian Winkler