Skip to main content

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Kandydat przed złożeniem dokumentacji w Dziekanacie musi dokonać ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata https://rekrutacja.asp.waw.pl/rekrutacja-online/

Dokumenty należy dostarczyć pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa (z dopiskiem „Studia Podyplomowe”). 

Obowiązkowe dokumenty składane w procesie rekrutacyjnym:

a) Wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią zawierającą wizerunek kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;, formularz należy wygenerować i wydrukować z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata – https://rekrutacja.asp.waw.pl/rekrutacja-online/ 
b) Dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis
c) 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!)
d) 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm
e) potwierdzenie wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej 100 zł

Informacje kontaktowe

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

W sprawie studiów podyplomowych:
mail: kontakt.ibpp@cybis.asp.waw.pl
tel. 516 015 629
Facebook

Harmonogram studiów i tryb nauczania

Niestacjonarne Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” trwają
2 semestry. Zajęcia odbywać się będą w soboty (w godzinach 10.00-17.10 ) i w niedziele
(w godzinach 10.00-15.30 ) na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5*.

W roku akademickim 2022/2023 przewidujemy 12 zjazdów weekendowych (160 godzin zajęć). Zjazdy zwyczajowo wypadają co 2-3 tygodnie. Częstotliwość zjazdów zależy od kalendarza świąt i wewnętrznego kalendarza ASP (wychodzi po 6 zjazdów na semestr).

W przypadku zwiększenia liczby zachorowań na COVID19 możliwe będzie  wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, poprzez powrót do kształcenia hybrydowego, o czym Rektor ASP w Warszawie poinformuje odrębnymi wewnętrznymi aktami prawnymi.

Pierwszy zjazd weekendowy w semestrze zimowym planowany jest na 5-6 listopada 2022 r.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023:

I SEMESTR
1) 5-6 listopada
2) 19-20 listopada
3) 3-4 grudnia
4) 17-18 grudnia
5) 14-15 stycznia
6) 28-29 stycznia

II SEMESTR
1) 18-19 lutego
2) 4-5 marca
3) 18-19 marca
4) 22-23 kwietnia
5) 6-7 maja
6) 20-21 maja

Zajęcia odbywać się będą w soboty (w godzinach 10.00-17.10 ) i w niedziele
(w godzinach 10.00-15.30 ) na ASP w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5 (szczegóły dotyczące miejsca zajęć zostaną podane przed pierwszym zjazdem)**

*Organizator Studiów Miejskich zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zjazdów.
**Organizator studiów zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć w trakcie trwania studiów oraz do zmiany godzin prowadzenia zajęć.

Opłaty za Studia miejskie

Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 7000 zł lub w dwóch ratach semestralnych po 3500 zł*. Obowiązuje także jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100,00 zł dokonana na numer konta: 33 1240 5918 1111 0010 3839 1315 tytułem: Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”.

Czesne płatne jest w następujących ratach:
a) za pierwszy semestr w terminie do końca października bieżącego roku
b) za semestr drugi do końca marca roku następnego.

Warunki studiowania

Słuchacze studiują na ogólnych prawach i zasadach zawartych w regulaminie Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Rozpoczęcie studiów następuje po podpisaniu umowy cywilnoprawnej z ASP i uiszczeniu opłaty czesnego za I semestr lub za cały rok.