Skip to main content

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

REKRUTACJA na podyplomowe studia miejskie MIASTO-SZUKA-DOŚWIADCZENIE (11 edycja) potrwa: od 1 września do 30 września 2024 r.

S Z C Z E G Ó Ł Y  W K R Ó T C E.

Informacje kontaktowe

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

W sprawie studiów podyplomowych:
mail: kontakt.ibpp@cybis.asp.waw.pl
tel. 516 015 629
Facebook

Harmonogram studiów i tryb nauczania

Niestacjonarne podyplomowe studia miejskie „MIASTO-SZTUKA-DOŚWIADCZENIE” trwają
2 semestry.

W roku akademickim 2024/2025 przewidujemy 13 zjazdów weekendowych (160 godzin zajęć + 10 godzin wykładów online). Zjazdy zwyczajowo wypadają co 2-3 tygodnie. Częstotliwość zjazdów zależy od kalendarza świąt i wewnętrznego kalendarza ASP (7 zjazdów w semestrze zimowym + 6 zjazdów w semestrze letnim ).

W przypadku zwiększenia liczby zachorowań na COVID19 możliwe będzie  wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, poprzez powrót do kształcenia hybrydowego, o czym Rektor ASP w Warszawie poinformuje odrębnymi wewnętrznymi aktami prawnymi.

Pierwszy zjazd weekendowy w semestrze zimowym planowany jest na 26-27 października 2024 r. Termin rozpoczęcia studiów oraz terminy zjazdów weekendowych mogą jeszcze ulec zmianie.

Terminy zjazdów weekendowych w roku akademickim 2024/2025 

I SEMESTR
1)  26-27 października
2) 16-17 listopada
3) 30 listopada-1 grudnia
4) 14-15 grudnia
5) 11-12 stycznia
6) 25-26 stycznia
7) 8-9 lutego

II SEMESTR
1) 22-23 lutego
2) 8-9 marca
3) 22-23 marca
4) 12-13 kwietnia
5) 10-11 maja
6) 24-25 maja

Zajęcia odbywać się będą w soboty (w godzinach 10.00-17.10 lub 10.00-15.30 ) i w niedziele
(w godzinach 10.00-15.30 ) na ASP w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5 (szczegóły dotyczące miejsca zajęć zostaną podane przed pierwszym zjazdem)**

*Organizator Studiów Miejskich zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zjazdów.
**Organizator studiów zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć w trakcie trwania studiów oraz do zmiany godzin prowadzenia zajęć.

Opłaty za Studia miejskie

Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 8400 zł lub w dwóch ratach semestralnych po 4200 zł*. Obowiązuje także jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100,00 zł dokonana na numer konta: 33 1240 5918 1111 0010 3839 1315 tytułem: Studia miejskie „MIASTO-SZTUKA-DOŚWIADCZENIE”.

Czesne płatne jest w następujących ratach:
a) za pierwszy semestr w terminie do końca października bieżącego roku
b) za semestr drugi do końca marca roku następnego.

Warunki studiowania

Słuchacze studiują na ogólnych prawach i zasadach zawartych w regulaminie Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Rozpoczęcie studiów następuje po podpisaniu umowy cywilnoprawnej z ASP i uiszczeniu opłaty czesnego za I semestr lub za cały rok.