Skip to main content

Rejestracja nagłej zmiany – autoetnografia pandemii

Trwająca od początku 2020 roku pandemia COVID-19 w znacznym stopniu zmienia świat społeczny, który dotąd znaliśmy Obostrzenia takie jak: konieczność samoizolacji, czy też zakaz możliwości przebywania licznym grupom osób w jednym miejscu wprowadziły „stan wyjątkowy”, „czas poza czasem”, wyznaczyły okres zawieszenia dotychczas funkcjonujących zasad. Od 12 marca 2020 roku żyjemy inaczej, wytworzyliśmy nowe nawyki, a stara rutyna musiała ulec przeformułowaniu, aby odpowiadać nowej rzeczywistości, w której to musimy się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Jako grupa uczestników seminarium prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (złożona z doktorantów i doktorantek oraz doktorek SWPS, a także doktorantek i doktorek Wydziału Artes Liberales UW), my również postanowiliśmy przyjrzeć się pandemicznej rzeczywistości będącej w ciągłym procesie przemiany. Odmiennie od naszych kolegów i koleżanek z innych ośrodków naukowych nie skupiliśmy się jednak na badaniu konkretnych grup demograficznych, czy też ludzi w określonej sytuacji życiowej. Badanie oparliśmy o doświadczenia tych, od których nie możemy się dystansować społecznie – nas samych. I choć tytułowa „nagła zmiana” jest dla każdego i każdej z nas potencjalnie traumatyzująca, nie czekając na nachtraeglichkeit postanowiliśmy skupić się na skrupulatnym, szczegółowym i wieloosobowym rejestrowaniu jej najdrobniejszych przejawów, ujarzmiając tym samym siłę owej „nagłości”. Przez wiele miesięcy wspólnotowego dzielenia się obserwacjami na temat naszych emocji i zmieniającego się wokół świata zaskoczyła nas nie tylko polifonia naszego wspólnego, choć tym samym jednostkowego doświadczenia pandemii, ale również zmiana w obrębie samego badania. Z kilkunastu osób, które je rozpoczynały obecnie pandemiczną rzeczywistość rejestruje zaledwie kilkoro uczestników badania. Z grupy badawczej zamieniliśmy się także w mikro-społeczność udzielającą sobie wsparcia na każdym możliwym poziomie. Podczas spotkania opowiemy o początkach i ewolucji naszego myślenia i doświadczeń związanych z COVID-19 oraz o zmieniającej się metodologii przeprowadzanego przez nas badania. Będzie to historia o akceptacji porażek badawczych i spontanicznym przekształceniu grupy mało znających się prywatnie akademików i akademiczek w społeczność opartą o codzienne emocjonalne wsparcie. Przedstawimy punkt wyjścia badania, przebieg naszej pracy wraz ze zmieniającymi się mediami, których używaliśmy do rejestracji codziennych doświadczeń, oraz jej (możliwy, aczkolwiek niekonieczny) punkt dojścia, tonący obecnie w ontologicznej mgle. Przedstawimy też nasze obserwacje dotyczące sztuki, aktywizmu i innych działań związanych z nową, pandemiczną rzeczywistością, w przestrzeni publicznej rozumianej jako przestrzeń tak miasta, jak i Internetu.
W badaniu udział biorą: Katarzyna Bojarska, Aleksandra Brylska, Karolina Gembara, Kamil Kuhr, Kuba Piwowar, Monika Stobiecka, Monika Weychert.

Z wielki żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Wojciecha Burszty (1957-2021).

Profesor był wieloletnim członkiem rady programowej naszego Instytutu, nieocenionym konsultantem w sprawach naukowych i zawodowych. Wykładał antropologię miasta na naszych studiach podyplomowych „Miasta i metropolie” od ich pierwszej edycji aż do momentu, gdy zdrowie przestało już na to pozwalać.

Był uczestnikiem licznych projektów badawczych prowadzonych przez IBPP oraz wnikliwym doradcą i komentatorem naszych działań.

Bardzo, bardzo będzie nam Profesora brakowało…

Niewidzialne miasto

W obliczu kryzysu i stanu wyjątkowego związanego z epidemią COVID-19 często mówi się o obciążeniu psychicznym związanym z zamknięciem we własnym domu. Co jednak się dzieje, kiedy nie mamy opieki, pomocy, własnego mieszkania? Monika Weychert z IBPP wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawia o miejscach niewidzialnych, niedostrzeganych, szczelinach w systemie państwowym, które powstają na przecięciu przestrzeni publicznej i prywatnej. Jak wygląda miasto w czasie pandemii z perspektywy działek, ośrodków dla uchodźców, opiekuńczej pracy kobiet czy młodzieży w kryzysie bezdomności?

W spotkaniu udział wzięły_li:

Agnieszka Dragon – absolwentka IKP UW, studentka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Humboldtów. Działaczka, organizatorka projektów społecznych i międzypokoleniowych. Aktualnie zaangażowana w projekt badawczy o integracji ogrodów działkowych i społecznościowych na przykładzie Warszawy i Berlina (integrationgardens.com). Dokumentuje życie działkowe w ramach projektu Warszawscy Działkowcy (warszawscydzialkowcy.pl). Działkowiczka w ROD „Pratulińska” na warszawskim Targówku.

Kamil Kuhr – kulturoznawca, doktorant i wykładowca SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz tutor dzieci uchodźczych. Przygotowuje rozprawę doktorską o potrzebach mieszkaniowych uchodźczyń_ców z wykorzystaniem partycypacyjnych metod badawczych. Współzałożyciel koła naukowego MyGender, uczestnik międzynarodowego programu Humanity in Action (2018). Publikował między innymi w „Kulturze Popularnej” i “Radical Housing Journal”.

dra Zofia Łapniewska – ekonomistka i adiunktka w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012–2016 pracowała za granicą jako podoktorska badaczka m.in. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i London School of Economics and Political Science. Zajmuje się naukowo dobrami wspólnymi, kooperatywami i ekologią z perspektywy ekonomicznej i gender.

Agnieszka Sikora – z wykształcenia dziennikarka (pracowała m.in. w TVN24, TVN, Radiu Dla Ciebie), ma na swoim koncie ponad 300 reportaży radiowych i telewizyjnych. Autorka cyklu dokumentalnego „Dziewczęta z Falenicy” o dziewczynach z zakładu poprawczego (Polsat Cafe). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji. Założycielka i prezeska Fundacji poDRUGIE – organizacji, która wspiera młodzież doświadczającą bezdomności. Jest autorką licznych projektów realizowanych przez Fundację, w tym pierwszego w Polsce programu mieszkań treningowych dla młodzieży w kryzysie bezdomności, który organizacja realizuje od 2015 roku.

Otwartości w Nowym Roku oraz zdrowia nie tylko od święta
życzy zespół IBPP.

Galeria A19 wraca do działania!

W czwartek 30 lipca odbył się wernisaż Arkadiusza Karapudy – malarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego praca „Hour by Hour” stanowi poetycki zapis doświadczenia upływającego czasu oraz zmieniających się emocji związanych z lockdownem. Ekspozycja dostępna dla zwiedzających na antresoli stacji metra Marymont.

Serdecznie zapraszamy!

16 lutego minął rok odkąd profesora Duchowskiego nie ma już z nami.
Nie sposób oddać znaczenia i roli jaką pełnił w środowisku akademickim i poza nim.
Postanowiliśmy jednak spróbować i spotkaliśmy się z jego przyjaciółmi, współpracownikami i studentami,
by wysłuchać opowieści związanych z Profesorem – jego życiem i pracą.
Będziemy je tu umieszczać co jakiś czas.

Profesorze, ciągle jest Pan z nami.
Zespół IBPP.

RUSZYŁA SIÓDMA EDYCJA STUDIÓW MIEJSKICH

Dnia 26 października rozpoczęliśmy siódmą edycję studiów podyplomowych MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE.
Takiej ładnej pogody w dniu otwarcia dawno nie mieliśmy. Pierwsze pomysły na projekty dyplomowe już krążą w powietrzu. Zapowiada się bardzo ciekawy rok!
Zdjęcia – Piotr Welk

ESA 2019

W dniach 12-14 czerwca 2019 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się doroczna konferencja Europejskiego Towarzystwa Estetycznego. Do komitetu organizacyjnego tegorocznej edycji zaproszeni zostali współpracujący z naszym instytutem dr hab. Mateusz Salwa oraz mgr Piotr Szczepański.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na stronie  http://www.eurosa.org/

CZAS RZECZYWISTY

Galeria 18a oraz Maciej Duchowski
mają zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy Mirosława Duchowskiego i Macieja Duchowskiego, pt.:

CZAS RZECZYWISTY

Pojęcie „czas rzeczywisty” używane jest dziś przede wszystkim w kontekście refleksji nad mediami i oznacza bieżący potok zdarzeń przekazywany „na żywo” i „na gorąco”, bez możliwości edycji czy skrótów. Opisuje globalną transmisję telewizyjną, ale też intymną rozmowę telefoniczną. To ciąg niepowtarzalnych chwil – spontanicznych reakcji, pierwszych emocji i wyłaniania się znaczeń.

Wystawa wychodzi od tego pojęcia w kierunku poszukiwania głębszych znaczeń, innych warstw, bardziej nasyconego rozumienia tego, co rzeczywiste. W kierunku powiązania czasu z miejscem i materią. Tym samym wchodzi w dyskusję z kulturą cyfrowego zapośredniczenia, przetworzenia, wygładzania, kompresji, remiksu, przebodźcowania i manipulacji. Eksponowanych obiektów nie da się obejrzeć za pośrednictwem ekranu. To, co jest ich istotą, zanika w dokumentacji i ożywa dopiero w bezpośrednim kontakcie. Spojrzenie przesuwa się po krzywiznach wgłębień przypominających kształtem gałęzie i śledzi pulsujące struktury skłębionego okablowania. Ekspozycja Czas rzeczywisty przypomina, że oglądanie nie jest zredukowane do samego tylko odbierania bodźców wzrokowych, ale jest doświadczeniem kinetycznym – wiąże się z przemieszczaniem ciała odbiorcy, patrzeniem z bliska i z daleka, pod tym i pod innym kątem. Wymaga rzucania spojrzeń w różnych kierunkach, a czasem także dotyku.

Wspólna ekspozycja prac Mirosława i Macieja Duchowskich sytuuje się w opozycji do wszechogarniającej digitalizacji dóbr kultury. Prace obu artystów nie poddają się rejestracji – wchodzą w reakcje z kątem padania światła i punktem widzenia patrzącego, a także, jako fizyczne przedmioty, stawiają niemożliwy do udokumentowania opór: są ciężkie, ich przemieszczanie wymaga dźwigania, eksponowanie na ścianie grozi upadkiem i zniszczeniem. Swoją materialność zawdzięczają niezwykle długotrwałemu procesowi, cierpliwemu nanoszeniu materiałów aż do widocznego w dziełach nagromadzenia faktur. Tytułowy czas jak gdyby odkłada się w każdej warstwie i krzepnie na powierzchni obrazu: staje się czymś namacalnym, rzeczywistym właśnie. Bardziej trwałym niż transmisja „na żywo” – a przecież i nie martwym.

tekst: Sebastian Winkler

GALERIA A19 MARYMONT

Serdecznie zapraszamy na wernisaż ekspozycji Michała Rogozińskiego pt. „Budowanie Pomnika”, który odbędzie się w czwartek 23 maja o godz. 18:00 na antresoli stacji Metro Marymont.

KATEDRA RYSUNKU DLA STUDENTÓW II – V ROKU
WYDZIAŁ MALARSTWAAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

PRACOWNIA RYSUNKU 66
PROF. ZWYCZAJNY CZESŁAW RADZKI
DR PIOTR WACHOWSKI

KURATOR PROJEKTU: DR HAB. ŁUKASZ RUDNICKI
KOORDYNATOR PROJEKTU: AS. SEBASTIAN WINKLER


Michał Rogoziński – malarz, grafik projektant. W swojej twórczości inspiruje się kubizmem i surrealizmem, pragnie „morfować” świat przedstawiany tak, aby forma i treść stanowiły jedno.
Członek grupy Kaplica. Autor licznych systemów identyfikacjiwizualnej dla firm z całego świata.

Rewitalizacja Placu Defilad i PKiN w Warszawie

Przedstawiamy relację fotograficzną z ostatniej w tym sezonie akademickim debaty organizowanej w siedzibie IBPP.
Dziękujemy za przybycie licznej publiczności .

Zdjęcia – Piotr Szczepański

DEBATA MIEJSKA: Rewitalizacja Placu Defilad i PKiN w Warszawie

Publiczna dyskusja z publicznością o Pl. Defilad i PKiN

Zaproszone osoby:
Elżbieta Kozubek – dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
Sylwia Krajewska – radna dz. Ursynów
Agnieszka Krzyżak – aktywistka, Fundacja Rodzic w Mieście
Czesław Bielecki – architekt, publicysta
Zygmunt Borawski – architekt, współautor planowanego Pl. Centralnego
Grzegorz Buczek – urbanista z Politechniki Warszawskiej
Krzysztof Ismonowicz – aktywista, Forum Rozwoju Warszawy
Piotr Lorens – urbanista z Politechniki Gdańskiej

Debata odbędzie się 17.04.2019 (środa) o godzinie 18:00 w siedzibie IBPP w Warszawie na ul. Krakowskie Przedmieście 5, parter, sala 50.

Serdecznie zapraszamy.
Zespół IBPP

POMNIKI WYCHODZĄ NA ULICĘ

Poniżej relacja ze spotkania wokół książki dr Łukasza Zaremby.
Dziekujęmy za kolejną ciekawą dyskusję.

Zdjęcia – Sławomir Lorenc

POMNIKI WYCHODZĄ NA ULICĘ

Zapraszamy na spotkanie wokół książki dr Łukasza Zaremby „Obrazy wychodzą na ulicę. Spory w polskiej kulturze wizualnej.”, które odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 18.00 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek po prawej od wejścia przez bramę z Krakowskiego Przedmieścia, parter, sala nr 50.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Mateusz Salwa

Serdecznie zapraszamy.
Zespół IBPP

DEBATA MIEJSKA

Zapraszamy na publiczną debatę nt. parkowania w Warszawie zorganizowaną przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Zaproszeni goście to:
Jacek Wojciechowicz
Andrzej Brzeziński
Grzegorz Buczek
Janusz Iwaszkiewicz

Dyskusję prowadzić będzie: Sławomir Lorenc

Spotkanie odbędzie się dnia 7 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 18.00 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek po prawej od wejścia przez bramę z Krakowskiego Przedmieścia, parter, sala nr 50.

Serdecznie zapraszamy.
Zespół IBPP

MIROSŁAW DUCHOWSKI (1948-2019)

 

16 lutego 2019 r. odszedł nasz Profesor – założyciel oraz Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, kierownik podyplomowych studiów miejskich, wieloletni pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS, artysta, przyjaciel i mentor.

Dla każdego z nas był kimś więcej niż tylko szefem czy kolegą z pracy, angażując się w nasze liczne projekty naukowe, jak również w nasze nie mniej skomplikowane projekty życiowe. Na rozmowę z nim i jego pomoc zawsze mogliśmy liczyć. Był doradcą, na którego uwagi się czekało. Zawsze mieliśmy silne przekonanie, że wiedział wszystko, ale ta wiedza i doświadczenia, którymi się dzielił, nie były przytłaczające – uskrzydlały nas.

Na jednej z ostatnich wystaw pytał swoich gości o to, co pozostaje, „co stanowi – w czasie zamętu, płynności i niepokoju – punkt odniesienia: do czego możemy się odwołać, szukając w świecie sensu. Czy na drodze, którą pozostawiamy za sobą w wiecznej migracji, nadal istnieją ważne znaki i trwałe drogowskazy, które zawsze wyznaczają właściwy kierunek?”

Bez względu na to, jak próbowalibyśmy dziś odpowiedzieć na postawione przez Profesora pytanie, taki punkt odniesienia, drogowskaz, który sam podąża we wskazywanym przez siebie kierunku, właśnie straciliśmy.

Zespół IBPP

RYSUNKI NA A19

Franciszek Wolski – „Wieloświat”

Serdecznie zapraszamy na wernisaż ekspozycji Franciszka Wolskiego pt. „Wieloświat”, który odbędzie się w czwartek 22 listopada 2018 r. o godzinie 18:00. Jest to kolejna, trzecia już wystawa z cyklu rysunkowego w galerii A19, mieszczącej się na antresoli stacji Metro Marymont.

Franciszek Wolski jest studentem IV roku Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni malarstwa prof. Wojciecha Cieśniewskiego, w pracowni rysunku prof. Ryszarda Sekuły oraz w pracowni malarstwa ściennego.

W działalności plastycznej szuka autonomicznego wyrazu malarstwa. Unika sprowadzania wizualności i aktu twórczego do werbalizmu.

Jest także grafikiem (projektuje okładki płyt i książek) oraz muzykiem/gitarzystą (komponuje ilustracje muzyczne do filmów).

KATEDRA RYSUNKU DLA STUDENTÓW II -V ROKU
WYDZIAŁ MALARSTWA
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

PRACOWNIA RYSUNKU 64
PROF. ZWYCZAJNY RYSZARD SEKUŁA
DR HAB. ŁUKASZ RUDNICKI

KURATOR PROJEKTU DR HAB. ŁUKASZ RUDNICKI
KOORDYNATOR PROJEKTU AS. SEBASTIAN WINKLER

„Seminaria – AZJ” spotkanie 5

 

Poniżej relacja z seminarium pt.SZTUKA CIĘ OSZUKA

Zdjęcia – Sławomir Lorenc.

GOŚCIE Z UKRAINY

 

W dniu 29 października 2018r. przedstawiciele zespołu IBPP spotkali się z wycieczką młodzieży ukraińskiej odwiedzającej Polskę w ramach edukacji pozarządowej. Spotkanie odbyło się w salach Instytutu, gdzie członkowie IBPP w formie prezentacji multimedialnej oraz wykładu odpowiedzieli o działalności IBPP oraz działalności Galerii A19.
Spotkanie trwało 1,5h i zakończyło się żywą dyskusją. Przebieg spotkania był filmowany przez ukraińską telewizję.

Zdjęcia – Sławomir Lorenc.

RUSZYŁA JUŻ SZÓSTA EDYCJA STUDIÓW MIEJSKICH

 

Za nami pierwsze spotkania ze studentami studiów miejskich MIASTA I METROPOLIE. Studenci na pierwszym zjeździe w październiku zostali podzieleni na 3 grupy, w których rozpoczęli prace nad projektami dyplomowymi. Mamy nadzieję na ciekawy i owocny rok dla naszych słuchaczy studiów podyplomowych. Powodzenia

„Seminaria – AZJ” spotkanie 5

 

Zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie w ramach naszego cyklu „Seminaria – AZJ” pt. SZTUKA CIĘ OSZUKA.

Seminarium będzie próbą zadania pytań o autoteliczny charakter współczesnych praktyk artystycznych. Tytułowa parafraza hasła ze słynnego szablonu Pawła Jarodzkiego ma sprowokować do krytycznej lecz konstruktywnej refleksji na temat współczesnych dyskursów o sztuce i praktyk artystycznych. Wygłoszone zostaną 3 referaty:

1) „Sztuka Cię oszuka” – dr hab. Arkadiusz Karapuda
2)„Pędzel, paleta, malsztok-Fabryka Mebli. Wątki metamalarskie” – dr hab. Jan Mioduszewski.
3) „W stronę własnej Arkadii” – dr Rafał Kowalski

Oraz 2 prezentacje:
1) „Sztuka millenialsów – analiza na przykładzie sztuki własnej” – Anna Sudoł
2) „Złap mnie jeśli potrafisz. O kradzieży symbolicznej, przywłaszczeniu dziedzictwa i zatraceniu siebie” – Michał Szuszkiewicz

Prowadzenie: dr hab. Mateusz Salwa

Współorganizatorem seminarium jest Wydział Malarstwa ASP.

Spotkanie odbędzie się dnia 7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 14.00 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek po prawej od wejścia przez bramę z Krakowskiego Przedmieścia, parter, sala nr 50.

Serdecznie zapraszamy.
Zespół IBPP

DODATKOWY NABÓR NA STUDIA

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi studiami rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 została wydłużona i potrwa do 19.10.2018 (do godz. 23.59). Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie https://ibpp.pl/organizacja-i-rekrutacja/

„Seminaria – AZJ” spotkanie 4

 

Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach naszego cyklu „Seminaria – AZJ”.

Tematem spotkania będzie debata miejska o modernizacji przestrzeni pieszej na przykładzie koncepcji przebudowy Ronda Dmowskiego w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie , ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek po prawej od wejścia przez bramę z Krakowskiego Przedmieścia, parter, sala nr 50.

Serdecznie zapraszamy.

Zespół IBPP

OBRONA PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH

27 maja odbyła się obrona projektów dyplomowych naszych studentów. Na początku roku akademickiego słuchacze zostali podzieleni na dwie grupy, który realizowały przez kolejne miesiące dwa projekty związane z szeroko pojętą działalnością w mieście. Grupa I skupiła się na znaczeniu i roli bazaru znajdującego się przy ul. Namysłowskiej w Warszawie, a Grupa II poruszyła problem zawłaszczania przestrzeni miejskiej przez auta. Oba projekty już wkrótce zostaną zaprezentowane na naszej stronie.

REKRUTACJA DO KOLEJNEJ – SZÓSTEJ – EDYCJI STUDIÓW POTRWA OD 1 CZERWCA 2018 DO 16 LIPCA 2018. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: STUDIA PODYPLOMOWE 

„Seminaria – AZJ” spotkanie 3

Poniżej relacja z seminarium i spotkania z Magdaleną Gawin, która opowiadała o filozoficznych modelach sfery publicznej.

Zdjęcia – Sławomir Lorenc.

„Seminaria – AZJ” spotkanie 3

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach naszego cyklu „Seminaria – AZJ”.

Spotkanie odbędzie się dnia 17 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie , ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek po prawej od wejścia przez bramę z Krakowskiego Przedmieścia, parter, sala nr 50.

O filozoficznych modelach sfery publicznej opowie  Magdalena Gawin.

Serdecznie zapraszamy.

Zespół IBPP

„Seminaria – AZJ” spotkanie 2

Poniżej relacja z seminarium poświęconemu publikacji Grzegorza Miki „Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury”.

Zdjęcia autorstwa Sławomira Lorenca.

„Seminaria – AZJ” spotkanie 2

Zapraszamy na drugie spotkanie w ramach naszej nowej inicjatywy „Seminaria – AZJ”.

Seminarium będzie poświęcone najnowszej publikacjiGrzegorza Miki „Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury” (Skarpa Warszawska, 2017).

Spotkanie odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ( ul. Krakowskie Przedmieście 5 ), budynek po prawej od wejścia przez bramę z Krakowskiego Przedmieścia, parter, sala nr 50).

W naszym zamierzeniu cykliczne „Seminaria – AZJ” mają być spotkaniami naukowo-dyskusyjnymi inspirowanymi zainteresowaniami oraz działalnością prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej, która przez lata była związana z IBPP. W ten oto sposób pragniemy podtrzymywać pamięć o Niej jako o badaczce, mentorce i koleżance, która wszystkim nam zaszczepiła przekonanie, że interdyscyplinarna wymiana myśli jest kluczowa zarówno dla samej nauki, jak i dla pożytków, które może ona ze sobą nieść poza murami akademii.

Kolejne seminaria, które odbędą się w tym półroczu to:

– 17 maja – o filozoficznych modelach sfery publicznej (opowie o nich Magdalena Gawin)
– 7 czerwca – o modernizacji pieszej przestrzeni publicznej na przykładzie projektu przebudowy Ronda Dmowskiego (dyskusję z zaproszonymi specjalistami poprowadzi Sławomir Lorenc).

Serdecznie zapraszamy.

Zespół IBPP

„Seminaria – AZJ” spotkanie 1

8 marca odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone najnowszej publikacji Mikołaja Madurowicza „Ciągłość miasta. Prolegomena”.

Poniżej relacja ze spotkania na zdjęciach Sławomira Lorenca.

 

ZAPROSZENIE –  „Seminaria – AZJ”

Zespół Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach naszej nowej inicjatywy „Seminaria – AZJ”.

Spotkanie będzie poświęcone najnowszej publikacji Mikołaja Madurowicza „Ciągłość miasta. Prolegomena” (2017). Odbędzie się 8 marca o godzinie 17:00  na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 5, budynek Wydziału Malarstwa , parter, sala nr 50).

W naszym zamierzeniu cykliczne „Seminaria – AZJ” mają być spotkaniami naukowo-dyskusyjnymi inspirowanymi zainteresowaniami oraz działalnością prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej, która przez lata była związana z IBPP. W ten oto sposób pragniemy podtrzymywać pamięć o Niej jako o badaczce, mentorce i koleżance, która wszystkim nam zaszczepiła przekonanie, że interdyscyplinarna wymiana myśli jest kluczowa zarówno dla samej nauki, jak i dla pożytków, które może ona ze sobą nieść poza murami akademii.

Do wakacji będziemy się spotykać w bardzo jeszcze „roboczej” formie. Myślimy jednak o stopniowym zdobywaniu funduszy i intensyfikowaniu naszych prac w przyszłym roku akademickim.

Wiosną zapraszamy na kolejne spotkania:

19 kwietnia – o architektonicznych miejskich utopiach

17 maja – o filozoficznych modelach sfery publicznej

7 czerwca – o modernizacji pieszej przestrzeni publicznej na przykładzie projektu przebudowy Ronda Dmowskiego

 

MAGAZYN MIASTA #18 / Osiedla

Nowy numer Magazynu Miasta #18 dostępny na publica.pl/sklep oraz w salonach Empik i dobrych księgarniach.

RYSUNKI na A19

Weronika Czerednyczenko –  „TY – #34”

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy Weroniki Czerednyczenko zatytułowanej „TY – #34” w dniu 22 lutego 2018r. o godz.18:00.

Projekt jest poświęcony problemom poszukiwania indywidualności we współczesnym społeczeństwie.
W dzisiejszym świecie, w kontekście globalizacji i boomu informacyjnego, bardzo trudno jest człowiekowi nie utracić swojej osobowości. Ale wciąż wierzę, że TY jesteś wyjątkowy.

VI PRACOWNIA RYSUNKU
DR HAB. MICHAŁ BORYS PROF. ASP, ADI. MIKOŁAJ DZIEKAŃSKI
KURATOR PROJEKTU: Łukasz Rudnicki
KOORDYNATOR PROJEKTU: Marta Nadolle

Weronika Czerednyczenko – przyjechała w ramach wymiany studenckiej na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018. Studentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie w pracowni p. Tamary Gridyaevej

Praca Czerednyczenko rozpoczyna na A19 cykl rysunkowy.
Artyści, którzy wezmą udział w ciągu wystaw są studentami Wydziału Malarstwa Warszawskiej ASP. Ich projekty zostały wytypowane przez Katedrę Rysunku w konkursie na projekt rysunkowy dla A19.

Organizatorzy:  Galeria A19
Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Metro
Stroeer

Spotkanie kosultacyjne w Podkowie Leśnej

W dniu 23 listopada 2017 roku w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie kosultacyjne w sprawie stworzenia studium zagospodarowania przestrzennego Podkowy Leśnej. W spotkaniu udział wzięli m.in. Prof. Mirosław Duchowski, burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński oraz architekt i urbanista Krzysztof Domaradzki. Spotkanie trwało dwie godziny i połączyło wykład Prof. Duchowskiego na temat przestrzeni publicznej z dyskusją na temat studium.

JUBILEUSZ PROF. MIROSŁAWA DUCHOWSKIEGO

Dnia 11 stycznia w auli Rektoratu ASP w Warszawie odbyło się spotkanie jubileuszowe prof. Mirosława Duchowskiego – Dyrektora naszego Instytutu – z okazji ponad czterdziestopięciolecia pracy twórczej i dydaktycznej. Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Adam Myjak wręczył  jubilatowi z tej okazji srebrną laskę marszałkowską. Spotkaniu towarzyszyły wystąpienia zaproszonych gości,  koncert zespołu kameralnego ze szkoły muzycznej, wystawa prac naszego jubilata z ostatnich dwóch lat, a także podpisywanie książki artystycznej przygotowanej specjalnie na to spotkanie przez szanownego jubilata, stanowiącej suplement do wspomnianych wystaw. Uroczystości przewodniczył prof. Jacek Dyrzyński z Wydziału Malarstwa ASP.

MAGAZYN MIASTA #17 / Muzyka w mieście

Nowy numer Magazynu Miasta #17 dostępny na publica.pl/sklep a od 5.10.2017 w salonach Empik i dobrych księgarniach.

CYKL FOTO METRO w Galerii A19 Marymont

„Przypadkowe krajobrazy” – Alicja Dobrucka

Zapraszamy 2 października o 18:00 na otwarcie najnowszej wystawy  do Galerii A19 Marymont.  Projekt, który pojawi się na A19 nosi tytuł ,,Przypadkowe Krajobrazy” i jest autorstwa Alicji Dobruckiej.

Artystka w 2016 roku wykonała fotografię ukazującą Himalaje. Samuel Bourne był jednym z pierwszych fotografów, który już w latach 1863-1866 systematycznie utrwalał krajobraz tych majestatycznych gór. Na swoich zdjęciach eksponował wysublimowane piękno natury i ogrom przestrzeni. Dobrucka fotografiami nie tylko kontynuuje estetykę Bourne’a, lecz również ją przekracza. Demontuje bowiem negatywy swoich fotografii na stole fotograficznym i tworzy nową całość, wzbogacając panoramę Himalajów o obrazy przedstawiające nielegalne substancje odurzające. Artystka znalazła je w oficjalnie niewidocznej sieci (Deep Net), gdzie się nimi handluje. Deep Net jest znacznie większa niż widoczne zasoby Internetu. Jej fotografia to zatem montaż, łączący zarówno wzniosłość gór i nieprzeniknioną głębię Internetu, jak i konwencjonalny krajobraz ze sferą zakazaną: ogromem nielegalnej wirtualnej przestrzeni.ć.

Organizatorzy:  Galeria A19
Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Metro
Stroeer

DODATKOWY NABÓR NA STUDIA MIEJSKIE DO 25 WRZEŚNIA 2017r.

W związku z trwającym okresem wakacyjnym i wciąż napływającymi do nas pytaniami w sprawie rekrutacji na studia miejskie, Dyrekcja IBPP podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru. Nabór potrwa od 15 sierpnia do 25 września (od 15 sierpnia dokumenty można przesyłać pocztą, a od 1 września składać osobiście w siedzibie IBPP na Krakowskim Przedmieściu 5 w Warszawie).

Więcej informacji o studiach i zasadach rekrutacji znajduje się w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE na stronie: www.ibpp.pl/studia_miejskie

Kontakt w sprawie studiów:
mail: kontakt.ibpp@cybis.asp.waw.pl
tel. 516 015 629 lub 22 320 02 77

OSTATNI SPACER

Dnia 20 maja nasi studenci wyruszyli na ostatni w tym roku spacer miejski. W ramach zajęć pt. „Strukturalizując spojrzenie na miasto. Okiem badacza, mieszkańca, turysty” prowadzonych przez dr Mikołaja Madurowicza. Rozpoczynając naszą wędrówkę od dziedzińca ASP, a na skarpie pod CSW kończąc, badaliśmy percepcję przestrzeni publicznej. Jak się okazało, każdy z nas wskazał zupełnie inne dominanty w przestrzeni. Potwierdzamy tym samym tezę naszego przewodnika, że miasto to prawdziwy „poligon interpretacyjny”.

CYKL FOTO METRO w Galerii A19 Marymont

„Aż po kres” – Stéphanie Huart

Stéphanie Huart zaprasza nas w podróż do innego świata, na chwilę, żeby się zatrzymać, żeby się odciąć od życia, które znamy, żeby zapomnieć o pociągu, którym jechaliśmy, żeby dać się zaskoczyć, zachwycić, żeby przyśnić miejsce, które jest gdzieś dalej, gdzie indziej, chwilę, która jest równie daleka, żeby wzruszyć się lasem rozciągającym się przed naszymi oczami, żeby ulec jego urokowi, wreszcie, żeby w wędrówce oczu przez ten las ujrzeć pływający mostek…i ster… i wziąć go w swoje ręce i dać się ponieść wyobraźni…

To jest historia zaginionej wyspy, nieznanego snu.
W wielkim lesie.
Idę.
Nagle, w mgnieniu oka, las pozwala mi dojrzeć pływający mostek oraz jego koniec, zwieńczony sterem.
Sterem?
Gdzie jestem?
Czy to pływająca wyspa?
Podróż z Ziemi do innego wymiaru?
Dokąd prowadzisz pływający mostku?
Praca „AŻ PO KRES” daje widzowi możliwość opuszczenia tunelu metra, przeniesienia się w inny wymiar, do innego świata, w nieznane. Podróżowanie i czas nabierają tu nowego znaczenia. Czym innym staje się też przerwa, postój w podróży. Oczy biegną wzdłuż linii, które również stanowią jej cześć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA OTWARCIE WYSTAWY 28 MAJA NA GODZINĘ 18:00

 

Organizatorzy:  Galeria A19
Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Metro
Stroeer

REKRUTACJA NA STUDIA MIEJSKIE DO 15 LIPCA

Od 1 maja do 15 lipca 2017 r. potrwa nabór kandydatów do piątej edycji prowadzonych przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej podyplomowych studiów miejskich „MIASTA I METROPOLIE” (rok akademicki 2017/2018). Szczegóły dotyczące organizacji studiów, wymaganych dokumentów i zasad rekrutacji znajdują się w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE na stronie: https://ibpp.pl/studia_miejskie/

Kontakt w sprawie studiów:
mail: kontakt.ibpp@cybis.asp.waw.pl
tel.: 516 015 629; 22 320 02 77

CYKL FOTO METRO w Galerii A19 Marymont

Widok 01- Marta Mielcarek

Krew jest płynem ustrojowym, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Wypełnia przestrzeń wewnętrzną, podskórną, osobistą, pozwalającą organizmowi na dynamikę, która jest podstawowym warunkiem życia. Wychodząc z założenia, że miasto jest również organizmem tętniącym, żyjącym, posiadającym własny układ „podskórny”, próbuję doszukać się skojarzeń, konotacji i porównań pomiędzy przestrzeniami, które znajdują się zarówno POD miastem jak i POD naszą skórą. Poszukuję analogii formy, rytmu i kształtu w tych dwóch przestrzeniach. Polem tych obserwacji jest moja własna krew – fotografowana pod mikroskopem w laboratorium. Badam swój pejzaż wewnętrzny i namawiam do zastanowienia się nad tym, co jest POD lub w środku Nas.


Marta Mielcarek – artystka wizualna tworząca wideo oraz fotografie. W latach 2009-2014 studiowała na wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Jej prace pokazywane były m.in. w Centrum Fotografii w Sztokholmie, Salonie Akademii oraz Teatrze Nowym w Warszawie, BWA w Zielonej Górze, Galerii Lokal_30 w Warszawie, Mocaku w Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej w Mińsku, Muzeum Etnograficznym w Warszawie. A także podczas Biennale WRO 2015 Test Exposure oraz NEW NOW Festival w Amsterdamie.

Organizatorzy:Galeria A19
Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Metro
Stroeer

NABÓR BADACZY  / DEADLINE 17.02.2017 r.

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku, we współpracy z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, ogłasza nabór badaczy i badaczek mających przeprowadzić badania  odbioru sztuki w przestrzeni publicznej w 4 europejskich miastach (Paryż, Berlin, Gdańsk, Saloniki). Treść ogłoszenia ukaże się po kliknięciu na poniższy banner z logotypami:

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Prof. Mirosława Duchowskiego      „MASKI, PIÓRA, TATUAŻE”

GALERIA WYSTAWA,
14.02.2017 r., godz. 19.00.

KOLEJNA ODSŁONA CYKLU FOTO METRO w Galerii A19 Marymont

Myślę o Tobie ciągle? to projekt specjalnie przygotowany dla Galerii A19, która mieści na Antresoli Metra Marymont. Marta Nadolle i Monika Kozak zapraszają nas do zatrzymania się i wspólnego przeżywania intymnej chwili. W przestrzeni metra, służącej do codziennego przemieszczania, dla nas, ludzi żyjących w ciągłym biegu zaproszenie to staje się jeszcze bardziej wymowne.

Na fotogramie dostrzegamy kobietę kąpiącą się w wannie, miejscu kontemplacji, odpoczynku i wyciszenia. Kąpiel to także czas pozwalający na przemyślenia, napis ?Myślę o Tobie ciągle? jest jedną z myśli, przychodzących do głowy w takim momencie. W galerii A19, która jest zarazem przestrzenią publiczną, intymna myśl kobiety, nabiera zupełnie nowego sensu. Jest ona naturalną potrzebą każdego z nas, kto choć na chwilę ?zatrzyma? się przy pracy i pozwoli sobie na chwilę zastanowienia. Pragnienie bliskości i uwagi jest w końcu uczuciem uniwersalnym, towarzyszącym nam od momentu narodzin.

Niestandardowy, wielki format pracy sprawia, że w codziennym pośpiechu, zatrzymujemy się na chwilę i zastanawiamy nad naszymi relacjami oraz uczuciami i emocjami, które tym im towarzyszą.

Marta Nadolle
Absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w której jest asystentką w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego. Rejestruje siebie samą i swoje życie w różnych mediach : malarstwie, instalacji ,fotografii i filmie. Tematy, które porusza to : miłość, alienacja, dojrzewanie, intymność, relacje z innymi ludźmi, osobiste emocje. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe.

Monika Kozak
Absolwentka Wydziału Grafiki Warszawskiej ASP w 2016 r. W swojej twórczości korzysta z różnych środków wyrazu. Interesuje się tematami tożsamości, wizerunku, kultury i czasu. Duży wpływ na jej twórczość wywierają podróże. Na co dzień zajmuję się Ilustracją, Fotografią i Grafiką.

kurator wystawy: Kaja Werbanowska

WYSTAWA TRWA DO 15 LUTEGO 2017.

Organizatorzy:
Galeria A19
Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Metro

RUSZYŁA CZWARTA EDYCJA STUDIÓW MIEJSKICH

Za nami pierwsze spotkania ze studentami studiów miejskich MIASTA I METROPOLIE. Studenci już w październiku zostali podzieleni na 3 grupy, w których rozpoczęli prace nad projektami dyplomowymi. Ponadto sprzyjająca aura pozwoliła nam ruszyć na pierwszy miejski spacer po warszawskim Powiślu. Zajęcia w terenie dotyczące zieleni w mieście poprowadził dr Krzysztof Herman (SGGW).

Więcej informacji o studiach i zasadach rekrutacji na rok 2017/2018:
www.ibpp.pl/studia_miejskie
kontakt.ibpp@cybis.asp.waw.pl
tel. 516-015-629

REKRUTACJA
NA STUDIA MIEJSKIE

1 maja ruszyła rekrutacja do czwartej edycji prowadzonych przez nasz Instytut podyplomowych studiów miejskich „MIASTA I METROPOLIE” (rok akademicki 2016/2017). Rekrutacja potrwa do 15 lipca 2016 r. Szczegóły dotyczące organizacji studiów, wymaganych dokumentów i zasad rekrutacji znajdują się na stronie www: https://ibpp.pl/studia_miejskie

Kontakt w sprawie studiów:
mail: kontakt.ibpp@cybis.asp.waw.pl
tel.: 516 015 629 lub 22 320 02 77

NIEUCHRONNOŚĆ GENTRYFIKACJI?
2 SPOTKANIE 8.06.2016 r.

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu debat ?Nieuchronność gentryfikacji?? realizowanego przez IBPP we współpracy z Domem Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy (ul. Bracka 25, Warszawa, III piętro, godz.18.00).

Spotkanie 2: Berlin: gentryfikacja tożsamości lokalnych a miasto globalne

W dyskusji wezmą udział:
? Beata Chomątowska
? Dorota Groyecka
? dr Magdalena Saryusz-Wolska
Prowadzenie: Jakub Grzegorczyk (IBPP).
Szczegóły wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2041436986080817/

KONIEC ROKU
SZKOLNEGO

Trzy projekty dyplomowe zrealizowane przez trzy wspaniałe grypy studentów, ponad 30 zaproszonych przez nas specjalistów i wykładowców, blisko 40 przedmiotów wpisujących się w interdyscyplinarny charakter Studiów Miejskich, 180 godzin zajęć dydaktycznych i warsztatów oraz niezliczone godziny dyskusji, konsultacji z mieszkańcami i nocnej pracy nad makietami, ankietami, transkrypcjami, scenariuszami i prezentacjami. Warto było!

Za nami bardzo intensywny rok. Dziękujemy wszystkim wykładowcom za niezapomniane spotkania i inspiracje! Dziękujemy studentom za zaangażowanie, ciężką pracę, za to, że – i nie ma w tym cienia przesady – współtworzyli z nami te studia.

Rok akademicki 2016/2017 przeszedł do historii. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Z niecierpliwością czekamy na czwartą edycję studiów. Nabór trwa.

NIEUCHRONNOŚĆ GENTRYFIKACJI?
1 SPOTKANIE 25.05.2016 r.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu debat pt. „Nieuchronność gentryfikacji?” realizowanego przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej we współpracy z Domem Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy oraz nowo powstającą Biblioteka miejska Marzycieli i Rzemieślników. Pierwsze spotkanie, które odbędzie się 25 maja (Dom Towarowym Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro), poświęcimy przede wszystkim genezie procesu gentryfikacji i amerykańskim doświadczeniom.
Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/293180147680765/

PROJEKT PRZEJŚCIE
WARSZTAT NR 2

11 maja 2016 r. nasi studenci z grupy Projekt przejście przeprowadzili warsztaty dla mieszkańców okolicy przejścia podziemnego przy Rondzie Jazdy Polskiej w Warszawie. Celem warsztatów było wypracowanie pomysłów na ożywienie i nadanie nowej funkcji przejściu. Wśród propozycji mieszkańców pojawiły się m.in. pomysł utworzenia warsztatu rowerowego, pracowni artystycznej, kawiarni z przestrzenią do zabaw dla dzieci, przeszklenie dachu czy wstawienie widny dla niepełnosprawnych. Efekt wszystkich prac można zobaczyć poniżej

SPACER
MIEJSKI 16.04.2016

Sezon spacerowy rozpoczęty. Podczas pierwszego tej wiosny spaceru miejskiego Ola Litorowicz z fundacji Puszka zabrała naszych studentów na szlak warszawskiego street artu. Murale, wlepki, wrzuty, tagi, szablony, bombing, biżuteria miejska to tylko niektóre zjawiska artystyczne jakie spotkaliśmy na trasie. Co jeszcze? Zobaczcie sami

PROJEKT
PRZEJŚCIE

Dnia 5 kwietnia w OSiR na ul. Polnej 7a odbyły się warsztaty zorganizowane przez naszych studentów w ramach projektu dyplomowego pt. „Projekt Przejście”, którego celem jest przywrócenie Warszawie przejścia podziemnego znajdującego się przy Rondzie Jazdy Polskiej. Poniżej krótka foto-relacja z warsztatów:

PROJEKTY
DYPLOMOWE

Dnia 5 marca 2016 odbyło się w Warszawie pierwsze z trzech spotkań warsztatowych zorganizowane w ramach projektu dyplomowego przez grupę słuchaczy naszych studiów podyplomowych „Miasta i metropolie. Studia miejskie”. Projekt pt. „Laboratorium Jordanka” ma na celu poprawę funkcjonalności i jakości III Ogrodu Jordanowskiego mieszczącego się na ul. Wawelskiej 3 na warszawskiej Ochocie.
Zapraszamy na stronę projektu na facebooku: https://www.facebook.com/groups/1690371644538656/

Pozostali słuchacze w ramach swoich grup realizują jeszcze dwa inne miejskie projekty:

? Narzędziownik ? ochrona i rozwój dóbr wspólnych w działaniu. Projekt polega na przeprowadzeniu szeregu wywiadów, analiz i badań studiów przypadków społeczności działających na rzecz dóbr wspólnych, a następnie na stworzeniu otwartej, internetowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między społecznikami, aktywistami i mieszkańcami.

? Współtworzenie projektu przejścia podziemnego przy Rondzie Jazdy Polskiej w Warszawie. Celem projektu jest ożywienie i nadanie nowej funkcji przejściu podziemnemu. Projekt zostanie wykonany na podstawie dwóch warsztatów przeprowadzonych z mieszkańcami okolicy ronda.

W tym roku nasi studenci postawili na partycypacyjny charakter procesu projektowego, zdecydowanie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców.
Rezultaty wszystkich prac poznamy już w maju.

Kolejna odsłona cyklu FOTO METRO
w Galerii A19 Marymont

Zapraszamy na wystawę Krzysztofa Jabłonowskiego zatytułowaną „Pamięć fotografii”, która odbędzie się dnia 25 lutego o godzinie 19:00 w Galerii A19. Jest to druga wystawa z cyklu pt. FOTO METRO.
Fotografia towarzyszyła Krzysztofowi Jabłonowskiemu od najmłodszych lat.
Artysta wciąż pamięta przedwojenne albumy fotograficzne z domu rodzinnego zawierające zdjęcia, które prezentowały wiele postaci. Zdjęcia były opatrzone datami, nosiły ślady rozpadu i destrukcji. Najcenniejszym dla niego znaleziskiem w tej kolekcji była fotografia przedstawiająca dziadka artysty. Jabłonowski nigdy nie poznał swojego dziadka, dziś posiada tylko tę jedną pamiątkę. Jest to też jedyne zdjęcie, które przetrwało wojenną pożogę.
Utrwalony, cudem ocalały wizerunek nieznanego członka rodziny odegrał istotną rolę w rozumieniu istoty fotografii przez samego artystę. Analiza historii i treści tego unikatowego zdjęcia są tematem niniejszej wystawy.

dr hab. Krzysztof Jabłonowski ? absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; doktor habilitowany sztuki filmowej w dziedzinie fotografii (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi); stypendysta Salisbury College of Art w UK (certyfikat Professional Qualifying Examination); prowadzi Pracownię Fotografii na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; juror konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym; autor wstępów do katalogów wystaw oraz publikacji dla prasy branżowej; prowadzi warsztaty i plenery fotograficzne; był wielokrotnie zapraszany do udziału w tematycznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą; w 2009 roku otrzymał nagrodę Rektora ASP za osiągnięcia artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne.

Organizatorzy:
Galeria A19
Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Metro

Raport z badania środowiska
twórców malarstwa monumentalnego

Zachęcamy do zapoznania się z raportem badawczy „Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego”, który jest wynikiem prowadzonych w 2015 roku ogólnopolskich badań współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Mamy nadzieję, że zawarte w opracowaniu wnioski i rekomendacje posłużą nie tylko środowisku naukowemu, ale także instytucjom publicznym, organizacjom społecznym, podmiotom gospodarczym, a w końcu ? samym artystom, a także będą brane pod uwagę w procesach kształtowania i realnego wdrażania założeń polityk kulturalnych w miastach.