Skip to main content

Panta rhei

Rafał Kochański

Tytuł projektu „Panta rhei” to nawiązanie do greckiego zwrotu znaczącego: wszystko płynie. Jako sentencja Heraklita wyraża przekonanie o braku stałości w świecie, ale też o nieuchronnej perspektywie przemijania. Motywem przenoszącym nas w świat wyobraźni autora jest papierowa łódka origami. Może ona przywoływać na myśl liczne odniesienia i budzić liczne skojarzenia, także wpisane w kontekst relacji człowiek-natura, człowiek-woda, bo woda jest w tym wszystkim istotnie fundamentalnym pojęciem. Oznaczać może życie, także możliwość odnowy i licznych przekształceń. Metaforycznie woda odnosić się też może w równym stopniu do stanu oczyszczenia, ale i procesu obmycia czy też może zmycia z siebie czegoś.

Rafał Kochański – Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w 1999 roku. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Rysunku na macierzystym Wydziale. Od 2013 roku zajmuje stanowisko profesora uczelnianego na ASP w Warszawie. Należy do międzynarodowej grupy artystycznej „Seven” (Bonn, Niemcy). Jest też członkiem Szwedzkiego Stowarzyszenia Artystów Grafików Grafiken Hus. Jest autorem wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą oraz uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych oraz publikacji. Prowadzi działalność artystyczną w zakresie rysunku, malarstwa oraz grafiki warsztatowej.