Skip to main content

Piotr Szczepański

absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z-ca kierownika studiów podyplomowych MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (PTK). Współpracował z fundacją Legalna Kultura przy projektach „Ja w internecie” oraz „Kultura Na Widoku”, z Green Cross Poland przy projekcie „Nasz ogród społeczny”, z CSW Łaźnia przy projekcie „Artecitya”, z twórcami platformy internetowej „Otwarta Warszawa”, z Warsztatami Kultury w Lublinie przy Festiwalu Noc Kultury. Zainteresowania naukowe: kulturowe studia miejskie, hermeneutyka, komparatystyka, filozofia języka, antropologia filozoficzna, historia nauki. E-mail: piotr.szczepanski@cybis.asp.waw.pl

Piotr Szczepański – Graduate of Philosophy at Jagiellonian University in Krakow, Deputy Head of Postgraduate Urban Studies at the Public Space Research Institute in Warsaw (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, IBPP). His most recent collaborations include the projects Ja w internecie and Kultura na widoku with the Legalna Kultura Foundation; Our social garden project with Green Cross Poland (GCP), the Artecitya project with ŁAŹNIA Centre for Contemporary Art, with the creators of the Open Warsaw platform and the Workshop of Culture held during the Night of Culture Festival in Lublin. His research interests include hermeneutics, comparative studies, logic, philosophy of language, philosophical anthropology, history of science, and cultural urban studies. E-mail address: piotr.szczepanski@cybis.asp.waw.pl