Skip to main content

Paweł Janicki

Informacja nie jest pojęciem abstrakcyjnym 

Tytułowa sentencja zakodowana w formie meandra w 8 językach: łacinie, polskim, ukraińskim, angielskim, uproszczonym chińskim, arabskim, indonezyjskim, hiszpańskim. Baza patternu — tzw. L-system od nazwiska Aristida Lindenmayera, węgierskiego biologa zainteresowanego m.in. matematycznym modelowaniem zjawisk biologicznych — zmodyfikowana została czteroliterowym kodem (tyle samo znaków ma m.in. kod genetyczny). Meander to jeden z najstarszych motywów zdobniczych, obecny w sztuce przynajmniej od czasu neolitu, a jego matematyczne wcielenie dziwnym trafem, znajduje zastosowanie w dziedzinach tak odległych jak biologia, AI czy nanotechnologia. Meander jest więc materialną manifestacją ciągłości myślenia, materialnego i niematerialnego zapisu informacji, hiperobiektem istniejącym jednocześnie w kulturze i cywilizacji.

Paweł Janicki — czerpie przede wszystkim z dorobku muzyki, sztuki współczesnej i medialnej oraz praktyki posthumanistycznej — ale konstruuje formy odmienne od zastanych. Angażuje szerokie spektrum technik, podejść i protokołów: tworzy prace wykorzystujące syntetyczne zmysły, techniki programistyczne — także we współczesnym, kognitywnym wcieleniu — oraz elementy inżynierii kosmicznej i materiałowej. Ważną rolę w twórczości Janickiego odgrywają konteksty historyczne i aktualne — w szczególności historia sztuki oraz coś, co można by nazwać historią myślenia. Janicki jest stałym członkiem zespołu programowego Centrum Sztuki WRO, a na liście jego instytucjonalnych współprac i afiliacji znajdują się HAT Research Center, NASA, Instytut Fraunhofera i wiele innych.