Skip to main content

dr hab. Mateusz Salwa

dr hab., adiunkt w Zakładzie Estetyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył filozofię i historię sztuki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wybranych zagadnień estetyki współczesnej, historii i teorii sztuki oraz filozofii środowiskowej. Zajmuje się także przekładami z języka angielskiego i włoskiego. Opublikował m.in. Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpretacji (2010), Estetyka ogrodu. Między sztuką a ekologią (2016).