Skip to main content

Marta Nadolle

studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2014 uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego i pracowni malarskiej prof. Jarosława Modzelewskiego. Rejestruje siebie samą i swoje życie w różnych mediach: malarstwie, instalacji, fotografii i filmie. Tematy, które porusza to: miłość, alienacja, dojrzewanie, intymność, relacje z innymi ludźmi, osobiste emocje. Jest laureatką I Międzynarodowego konkursu PERFEKCJONISCI za obraz ?Ja leżę, a ojciec nigdy na chorobowym nie był?. Laureatka nagrody Inicjatywa ENTRY 2014. W 2014 roku wzięła udział w wystawie Coming Out Najlepsze dyplomy. W roku 2015 zadebiutowała wystawą ?A ja i Tak Was lubię? w Galerii Promocyjnej. W 2016 jej nazwisko ukazało się w ?Kompasie Młodej Sztuki?. Obecnie pełni obowiązki asystenta w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest odpowiedzialna za organizację wystaw w Galerii A19 znajdującej się na stacji metra Marymont.