Skip to main content

Jolanta Zdańkowska

w latach 1978-1992 pracowała w Zakładach Artystycznych ART Związku Polskich Artystów Plastyków w dziale wzornictwa przemysłowego i architektury wnętrz jako koordynator administracyjny powstających projektów plastycznych. Od 1992 roku związana z ASP. Współzarządzała 3A Agencją Artystyczną Akademii Sztuk Pięknych Sp. z o.o., w której były wykonywane i realizowane projekty plastyczne z zakresu architektury wnętrz, wzornictwa, grafiki, rzeźby oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Organizowała wystawy z różnych dyscyplin artystycznych, kursy i plenery malarskie. Obecnie pracuje w dziekanacie Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Pełni funkcję koordynatora administracyjnego IBPP.