Skip to main content

Agnieszka Tarasiuk artystka, kuratorka i działaczka społeczna, absolwentka warszawskiej ASP. W 2000 roku wraz z pracownikami Galerii Arsenał w Białymstoku założyła Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK, pomysłodawczyni i koordynatorka cyklu projektów w Domu Ludowym w Sokolu na Podlasiu, dyrektorka Domu Pracy Twórczej w Wigrach (2008–2010). Obecnie główny kurator Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni w Warszawie. Zaledwie w ciągu ostatniego roku kuratorka tak kompleksowych wystaw jak m.in.:
„Skontrum Ewolucje” (2012, Królikarnia, wspólnie z Michałem Suchorą i Aleksandrą Janiszewską); „Figury nie z tego świata” (2012, CSW Zamek Ujazdowski, wspólnie z Fabiem Cavalluccim); „Praktyki” Piotra Wysockiego (2013, Królikarnia).