ORGANIZACJA I REKRUTACJA

Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE prowadzonych przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (IBPP)

Terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019*:

I SEMESTR

1) 27-28 października
2) 24-25 listopada
3) 8-9 grudnia
4) 19-20 stycznia
5) 2-3 lutego
6) 16-17 lutego

II SEMESTR

1) 9-10 marca
2) 23-24 marca
3) 6-7 kwietnia
4) 27-28 kwietnia
5) 11-12 maja
6) 25-26 maja

Miejsce i godziny trwania zajęć

Zajęcia odbywać się będą w soboty (w godzinach 10.00-17.10) i w niedziele
(w godzinach 9.00-16.10) na ASP w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, budynek Wydziału Malarstwa (po prawej, wchodząc od Krakowskiego Przedmieścia 5), parter, sala nr 50.**

*Organizator Studiów Miejskich zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
**Organizator studiów zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć w trakcie trwania studiów oraz do zmiany godzin.

 

Informacje kontaktowe

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

w sprawie studiów podyplomowych:
mail: kontakt@ibpp.pl
tel. 516 015 629
Facebook

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi studiami rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 została wydłużona i potrwa do 19.10.2018 (do godz. 23.59).

Kandydat przed złożeniem dokumentacji w Dziekanacie musi dokonać elektronicznej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/ 

Przyjmowanie dokumentów na Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” na rok akademicki 2018/2019 odbywa się w dniach: 22-24 października 2018 r.

pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul.  Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa (z dopiskiem „Studia Podyplomowe”) lub osobiście (poniedziałek – środa, godz.: 10.00-15.00).

Obowiązkowe dokumenty składane w procesie rekrutacyjnym:

a) Wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią zawierającą wizerunek kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;, formularz należy wygenerować i wydrukować z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata – https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/
b) Dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis
c) Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców kserokopia paszportu, kserokopie muszą być potwierdzone z oryginałem dokumentu przez pracownika Dziekanatu przed pierwszymi zajęciami;
d) 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!)
e) 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm
f) potwierdzenie wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej

Harmonogram studiów

Niestacjonarne Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” trwają 2 semestry. Zajęcia będą odbywać się w soboty i w niedziele (w godzinach 10-17 w sb i 9-16 w nd).  W roku akademickim 2018/2019 przewidujemy 12 zjazdów weekendowych (180 godzin dydaktycznych).  Zjazdy zwyczajowo wypadają co 2-3 tygodnie. Częstotliwość zjazdów zależy od kalendarza świąt i wewnętrznego kalendarza ASP (wychodzi po 6 zjazdów na semestr). Studia planujemy uruchomić pod koniec października 2018 r., a zakończyć pod koniec maja 2019 r. 

Opłaty za Studia miejskie

Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 6000 zł lub w dwóch ratach semestralnych po 3000 zł*. Obowiązuje także jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100,00 zł dokonana na numer konta: 33 1240 5918 1111 0010 3839 1315 tytułem: Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”.

Warunki studiowania

Słuchacze studiują na ogólnych prawach i zasadach zawartych w regulaminie Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Słuchacze otrzymują indeks Studiów Podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”. Obowiązuje ich zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie studiów kursów w semestrze I i sesja egzaminacyjna w semestrze II.

Rozpoczęcie studiów następuje po podpisaniu umowy cywilnoprawnej z ASP i uiszczeniu opłaty czesnego za I semestr lub za cały rok.

*Czesne płatne jest w następujących ratach:
a) za pierwszy semestr w terminie do końca października
b) za semestr drugi do końca marca roku następnego.