2016

Raport z badania środowiska twórców malarstwa monumentalnego

Raport z badania środowiska twórców malarstwa monumentalnego

Zachęcamy do zapoznania się z raportem badawczy „Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego”, który jest wynikiem prowadzonych w 2015 roku ogólnopolskich badań współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mamy nadzieję, że zawarte w opracowaniu wnioski i rekomendacje posłużą nie tylko środowisku naukowemu, ale także instytucjom publicznym, organizacjom społecznym, podmiotom gospodarczym, a w końcu ? samym artystom, a także będą brane pod uwagę w procesach kształtowania i realnego wdrażania założeń polityk kulturalnych w miastach.

RAPORT BADAWCZY: Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego

2015

Projekt badawczy ? malarstwo monumentalne

Projekt badawczy ? malarstwo monumentalne

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej otrzymał dotację w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Obserwatorium Kultury” na realizację w 2015 roku projektu badawczego pt.: „Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego”.

Wokół sztuki w przestrzeni publicznej narosło wiele nieporozumień. Wpływa na to brak wiedzy dotyczącej zarówno intencji artystów ją tworzących, jak i trudność w definiowaniu i rozumieniu jej złożoności. Jednocześnie jest to obecnie najbardziej popularne, dostępne i rozpoznawalne społecznie pole sztuki w przestrzeni publicznej. Polskie miasta przeżywają swojego rodzaju „boom na mural”, a artyści (polscy i zagraniczni) na długie lata zmieniają nie tylko mury, ale i pejzaż estetyczny i kulturowy naszych miast.

Dlatego za szczególnie ważne zadanie naukowe uważamy przebadanie środowiska artystycznego, którego przedstawiciele są autorami murali ? ich intencji, oczekiwań, strategii i taktyk artystycznych. Chcemy zrozumieć dynamikę środowiska twórców, potencjał interwencji oraz sposobu ich wykonania. Kim są, gdzie i jak są ze sobą, jak dialogują z otoczeniem, jakie znaczenia wydobywają. Ważne jest dla nas przybliżenie specyfiki działań twórców przez pryzmat podejmowanych przez nich tematów, źródeł inspiracji, celów. Prócz rozpoznania praktyk artystycznych oraz zrozumienia krytycznej roli, którą mają do odegrania, pragniemy również wskazać, jak i jakie emocje te praktyki uruchamiają, na jakich płaszczyznach rozgrywa się ich aktywność, jakie formy wyrazu im towarzyszą, jakie formy identyfikacji i systemy znaczeń tworzą, jakie gry językowe podejmują.

Projekt badawczy zakończy się udostępnieniem raportu badawczego oraz konferencją podsumowującą.

kierownik projektu: Aleksandra Litorowicz

Publikacja ``1/? ? oryginał vs. reprodukcja``

Publikacja „1/? ? oryginał vs. reprodukcja”

17 marca 2015 podczas konferencji „1/? ? oryginał vs. reprodukcja” odbyła się promocja publikacji „1/? ? oryginał vs. reprodukcja” wydanej przez Akademię Sztuk Pięknych.
Na książkę będącą podsumowaniem projektu „1/? ? oryginał vs. reprodukcja” składają się: studium prac prezentowanych w przestrzeni Galerii A19 Metro Marymont podczas trwania wystawy „1/?”, omówienie założeń merytorycznych i warunków badania oraz raport z badań społecznych autorstwa Elżbiety Anny Sekuły i Aleksandry Litorowicz.
Podstawę do opracowania raportu stanowiły krótkie wywiady przeprowadzone przez IBPP w okresie ekspozycji wystawy. Dotyczyły one zarówno eksponowanych w galerii prac, jak i zjawisk artystycznych w przestrzeni publicznej w ogóle.
W wydawnictwie zostały omówione prace: „Martwa natura z czaszką” Marcina Chomickiego, „Bez tytułu” Mikołaja Dziekańskiego, „Mit koryncki” Arkadiusza Karapudy, „Fala” Rafała Kowalskiego, „Panta Rhei” Tomasza Malinowskiego, „RetroMetroLandschaft” Jana Mioduszewskiego, „Umiejętność kontemplacji” Pawła Nocunia oraz „Na pomoc walczącej Warszawie” Łukasza Rudnickiego.

2014

Raport 1 / nieskończoności

Raport 1 / nieskończoności

We wrześniu 2014 dr Elżbieta Anna Sekuła oraz Aleksandra Litorowicz sporządziły raport badawczy na temat projektu ?1 / ??, czyli percepcji murali na antresoli Metra Marymont oraz sztuki publicznej.

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej przeprowadził w galerii A 19 Marymont badania kulturoznawcze, związane z prezentowaną tam wystawą 1 / ?. Były one realizowane przez cały czas trwania ekspozycji i objęły wszystkie edycje projektu. Zadanie badawcze dotyczyło percepcji dzieł prezentowanych na stacji metra Marymont. Podstawę opracowania wyników stanowią krótkie wywiady o charakterze częściowo ankietowym, zawierające jednak pytania otwarte ? zarówno dotyczące prac eksponowanych w galerii, jak i zjawisk artystycznych w przestrzeni publicznej w ogóle. Dlatego też projekt badawczy składał się z dwóch niezależnych części. 

W pierwszej części badacze zadawali pytania ogólne, by zorientować się, na ile respondenci znają swoje otoczenie i interesują się dziełami sztuki umieszczanymi w przestrzeni publicznej. Celem było również zdobycie wiedzy na temat preferencji badanych w tym względzie (czy na przykład będą oni wskazywać głównie pomniki, przedstawienia historyczne i symboliczne nawiązujące do wojny, ?Solidarności? etc., czy raczej odniosą się do bardziej abstrakcyjnych obiektów albo dzieł zupełnie innego rodzaju, np. street artu). 

W części drugiej badacze stawiali pytania bezpośrednio związane z prezentowanymi w ramach wystawy dziełami. Respondenci odnosili się kolejno do zagadnień dotyczących estetyki, emocji, kontekstu, interpretacji i skali prac umieszczonych w galerii A 19 Marymont.

Badanie miało charakter głównie jakościowy. Badacze przeprowadzili 120 rozmów (po 15 w każdej edycji) z respondentami ? w różnym wieku, różnej płci, o różnym wykształceniu i zawodzie ? którzy widzieli dzieła eksponowane w galerii A 19 Marymont i mogli odnosić się do nich bezpośrednio. Pytania miały charakter otwarty, dzięki czemu badani mieli swobodę wypowiedzi.

Stadion ? Miasto ? Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej. Po ?święcie? ? rok 2013

Stadion ? Miasto ? Kultura.
EURO 2012 i przemiany kultury polskiej.
Po ?święcie? ? rok 2013

W ramach projektu naukowego „Stadion ? Miasto ? Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej” od 2011 roku prowadzone były badania jakościowe, na które złożyły się: analiza źródeł zastanych, wywiady pogłębione, obserwacje oraz zapisy fotograficzne wydarzeń związanych z EURO 2012. Projekt realizowany był głównie w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Badacze prowadzili wywiady z przedstawicielami urzędów miejskich i instytucji odpowiedzialnych za EURO 2012, z reprezentantami UEFA, mediów oraz klubów piłkarskich, a także z kibicami z Polski i zagranicy, mieszkańcami czterech wymienionych miast i turystami.

W wyniku trzyletnich badań powstały raporty wraz z rekomendacjami, opisujące skomplikowane zależności między sportem, kulturą i przestrzenią miejską. Materiały te mogą być użyteczne jako praktyczne narzędzia dla organizatorów dużych imprez kulturalnych i sportowych.

TUTAJ prezentujemy ostatnie z opracowań ? zapraszamy do lektury.
Przeczytaj także w Issuu.

2013

Konferencja ``Co po EURO 2012? Wiedza organizacyjna i kapitał społeczny``

Konferencja „Co po EURO 2012? Wiedza organizacyjna i kapitał społeczny”

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Projekt Społeczny Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali konferencję naukową pt.: ?Co po EURO 2012? Wiedza organizacyjna i kapitał społeczny?.

Konferencja odbyła się 28 listopada 2013 roku w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

IDEA KONFERENCJI

Do dyskusji zaprosiliśmy analityków reprezentujących różne dyscypliny naukowe, doktorantów i studentów, a także praktyków: przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mediów oraz innych instytucji zaangażowanych w organizację ?sportowego święta?. Chcieliśmy pokazać niedocenione, mniej oczywiste, choć kluczowe dziedzictwo Mistrzostw, które zostało w ludziach, sposobach działania i doświadczeniu.

Pretekstem do spotkania było zakończenie badań w projekcie ?Stadion ? Miasto ? Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej?, realizowanym przez zespół Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej ze środków programu Obserwatorium Kultury prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komitet organizacyjny konferencji
prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (Prorektor ds. Polityki Finansowej i Rozwoju UW)
dr Renata Włoch (Projekt Społeczny UW)
dr hab. prof. SWPS Mariusz Czubaj (SWPS, IBPP)
prof. dr hab. Mirosław Duchowski (ASP, IBPP)
dr Piotr Majewski (SWPS, IBPP)

PROGRAM KONFERENCJI 

9:30 ? 10:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
10:00 ? 10:15 Otwarcie konferencji
10:15 ? 10:45 Prezentacja wyników badań
– Elżbieta Anna Sekuła (IBPP)
– Renata Włoch (Projekt Społeczny UW)
10:45 ? 12:15
Część I ? Dyskusja panelowa
Know how po EURO. Sport i kultura
– Monika Chabior (Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej)
– Katarzyna Paterak-Kondek (Naczelnik Wydziału Nadzory Właścicielskiego, Ministerstwo Sportu
i Turystyki)
– Grzegorz Pyzałka (Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017)
– Maria Popielawska (CAFE Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie)
12:15 ? 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 ? 15.00
Część II ? Dyskusja panelowa
Know how po EURO. Lekcja na przyszłość
– Andrzej Cudak (Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, były dyrektor Sekretariatu ds. EURO miasta stołecznego Warszawy)
– Wojciech Dąbrowski (CSR Manager, PGE Arena Gdańsk)
– Sławomir Michalczuk (Kierownik ds Bezpieczeństwa Operatora Stadionu PGE Arena, Sekretarz Miejsko – Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego ME EURO 2012, Koordynator ds. Bezpieczeństwa)
– Hanna Domagała (Dyrektor Generalny we Wrocławskim Komitecie Organizacyjnym The World Games 2017, była Dyrektor Biura ds. EURO 2012 Urzędu Miejskiego Wrocławia)
– Mikołaj Piotrowski (Spółka PL.2012+)
– Michał Prymas (Prezes Narodowego Centrum Sportu Rozliczenia, były pełnomocnik ds. UEFA EURO 2012 miasta Poznań)
– Moderator: Mariusz Czubaj (IBPP)
15.00 ? 15.15 Podsumowanie

Zakończenie konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z konferencji. Dziękujemy wszystkim prelegentom, a także licznie przybyłej publiczności.

4 DAMY ? odsłona trzecia

4 DAMY ? odsłona trzecia

Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej oraz Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej zapraszają na spotkanie z Dorotą Monkiewicz, dyrektorką Muzeum Współczesnego Wrocław.

Jest to trzecie z planowanego cyklu spotkań z „damami” współczesnej sztuki polskiej (przeczytaj o pierwszym i drugim). Tak się składa, że to właśnie kobiety kierują najważniejszymi według nas instytucjami sztuki w kraju. Chcemy dowiedzieć się, jak opowiadają o sobie i swoich galeriach i muzeach, jaka jest ich wizji sztuki, a także zdanie na temat roli instytucji wobec przemian w sztuce, w szczególności „wchodzenia” sztuki w przestrzeń publiczną.

Termin: 14 maja 2013, godz.: 10.00-12.30

Miejsce: mała aula Akademii Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5
spotkanie jest otwarte i bezpłatne

Stadion-Miasto-Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej /część III/

Stadion-Miasto-Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej /część III/

Z przyjemnością informujemy o kontynuacji projektu badawczego „Stadion ? Miasto ? Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej”, którego pierwsza i druga część realizowane były w 2011 i 2012 roku.

Tegoroczne badania, jak i badania przeprowadzone w roku 2012, dofinansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”.

Wieloaspektowej analizie poddane zostały krótkofalowe i długofalowe efekty i skutki realizacji EURO 2012 w wielu różnych wymiarach życia społecznego.

Zobacz zdjęcia z konferencji podsumowującej.
Przeczytaj raport badawczy.

4 DAMY ? odsłona druga

4 DAMY ? odsłona druga

Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej oraz Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej zapraszają na spotkanie z Jadwigą Charzyńską, dyrektor gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”.

Jest to drugie z planowanego cyklu spotkań z „damami” współczesnej sztuki polskiej (o pierwszym przeczytaj tutaj). Tak się składa, że to właśnie kobiety kierują najważniejszymi według nas instytucjami sztuki w kraju. Chcemy dowiedzieć się, jak opowiadają o sobie i swoich galeriach i muzeach, jaka jest ich wizji sztuki, a także zdanie na temat roli instytucji wobec przemian w sztuce, w szczególności „wchodzenia” sztuki w przestrzeń publiczną.

Termin: 23 kwietnia 2013, godz.: 10.00-13.00
Miejsce: aula Akademii Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5
spotkanie jest otwarte i bezpłatne

Zobacz galerię zdjęć ze spotkania.

KONFERENCJA ``Miasto ? publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej``

KONFERENCJA
„Miasto ? publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej”

Jak prowadzić politykę kulturalną w przestrzeni miejskiej? Czy władze samorządowe mają kontrolę nad rozwojem miasta? Jak na rozwój tkanki miejskiej i społecznej może wpłynąć kultura? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas konferencji i warsztatów poświęconych kulturze w przestrzeni miejskiej już 18 kwietnia 2013 roku.

Współczesne miasta są głównymi generatorami i przekaźnikami najważniejszych zjawisk, problemów i tendencji w kulturze. Wyzwania, jakie stawia przed nami potransformacyjna przestrzeń publiczna, są ogromne ? nie tylko w sferze badania i teoretycznej analizy, ale też w zakresie praktycznych potrzeb i celów.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi ? przedstawicielami samorządu, pracownikami instytucji kultury, reprezentantami organizacji pozarządowych, profesorami i studentami kierunków związanych z miastem ? będziemy dyskutować o roli samorządu w kształtowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznej. Spróbujemy, między innymi, odpowiedzieć na pytania: Jak prowadzić politykę kulturalną w przestrzeni miejskiej? Czy władze samorządowe mają kontrolę nad rozwojem miasta? Do kogo należy miasto i kto jest za nie odpowiedzialny? Jaka jest rola mieszkańców w tworzeniu przestrzeni miejskiej? Jak na rozwój tkanki miejskiej i społecznej może wpłynąć kultura?

Kiedy: 18 kwietnia 2013 r.

Gdzie: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Gmach Główny ASP, aula na I pietrze

Rejestracja: poprzez formularz dostępny TUTAJ.

PROGRAM

09:30 – 10:00 rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 powitanie

Mirosław Duchowski, dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej
Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury

10:10-10:40 MIASTO JAKO WYTWÓR GUSTU – wykład wprowadzający
prof. Sławomir Gzell, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

10:40-12:00 POLITYKA KULTURALNA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – panel dyskusyjny

moderator: Artur Celiński, Res Publica Nowa

prelegenci:

Jan Kamiński, Rada Kultury Przestrzeni, Lublin
dr Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk
Marta Żakowska, magazyn Miasta

12:00-12:50 przerwa

12:50-13:10 MIASTA I METROPOLIE? JAK DZIAŁAĆ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ? – prezentacja
dr Elżbieta Anna Sekuła, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

13:10-14:50 WYOBRAŹNIA MIEJSKA – panel dyskusyjny

moderator: prof. Mariusz Czubaj, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

prelegenci:

prof. Mirosław Duchowski, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Jakub Banasiak, Wydział Zarządzania Kultura Wizualną ASP w Warszawie
Lidia Klein, Instytut Historii Sztuki UW

14:50-15:00 przerwa

15:00-17:00 PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – warsztat
dr Elżbieta Anna Sekuła, Aleksandra Litorowicz, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Warsztat składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw uczestnicy zapoznają się z kilkoma przykładami zmian w przestrzeni publicznej miast, które stanowiły odpowiedź na konkretne problemy przestrzenne/społeczne/ekonomiczne. Na ich przykładzie omówione zostaną takie pojęcia i zagadnienia jak rewitalizacja, gentryfikacja, sztuka w przestrzeni publicznej, konsultacje społeczne etc. W części drugiej uczestnicy zmierzą się z konkretnym problemem związanym z przestrzenią publiczną.

Na warsztat obowiązuje osobna rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorami konferencji są Narodowe Centrum Kultury oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.

Patroni medialni: Res Publica NowaFRDL

4 DAMY ? odsłona pierwsza

4 DAMY ? odsłona pierwsza

Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej oraz Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej zapraszają na spotkanie z Jadwigą Charzyńską, dyrektor gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”.

Jest to drugie z planowanego cyklu spotkań z „damami” współczesnej sztuki polskiej (o pierwszym przeczytaj tutaj). Tak się składa, że to właśnie kobiety kierują najważniejszymi według nas instytucjami sztuki w kraju. Chcemy dowiedzieć się, jak opowiadają o sobie i swoich galeriach i muzeach, jaka jest ich wizji sztuki, a także zdanie na temat roli instytucji wobec przemian w sztuce, w szczególności „wchodzenia” sztuki w przestrzeń publiczną.

Termin: 23 kwietnia 2013, godz.: 10.00-13.00
Miejsce: aula Akademii Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5
spotkanie jest otwarte i bezpłatne

Zobacz galerię zdjęć ze spotkania.