Skip to main content

Urszula Święcicka

Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Rzeźby i na Wydziałe Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Stanisława Słoninyi w pracowni prof. Zofii Demkowskiej a aneks z ilustracji w pracowni prof. Janusza Stannego.

Tworzy rzeźby, medale, grafiki, instalacje przestrzenne oraz eksperymentuje z tkaniną. Na ASP w Warszawie wykłada swój autorski program „ Anatomia dla plastyków”. Jej prace wielokrotnie były wystawiane na Międzynarodowych Biennale Sztuki Medalierskiej FIDEM.

Jest wiceprezesem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
oraz przewodniczącą Sekcji Rzeźby, działającej w ramach związku. 

Jest kuratorem wystaw, organizatorem wykładów i wydarzeń artystycznych
warszawskiego środowiska.

Lock-down

Natura jest  ważnym elementem świata gwarantującym jego ciągłość i stabilność.  Człowiekowi żyjącemu w zgodzie z rytmem przyrody, natura zapewnia spokój
i wewnętrzną harmonię. 

Całkowita estetyczna wartość krajobrazu zależy od wartości roślinnych, walorów estetycznych rzeźby terenu oraz od oceny estetycznej jakości wód. Biotyczny stan środowiska naturalnego możemy ocenić na podstawie typologii geobiocenoz, występujących w krajobrazie i oceny wpływów antropogenicznych. Dla ekologicznej stabilności krajobrazu największe znaczenie posiadają trwałe typy roślinności aktualnej. Oddziaływania antropogeniczne wpływają destrukcyjnie na środowisko naturalne degradując samego człowieka. 

Odizolowany od przyrody i jej dobroczynnego wpływu degeneruje się. Siedzenie pod przymusem w czterech ścianach źle działa na nasze mózgi. Niedotlenione, bez intelektualnej pożywki, wymiany myśli z drugim człowiekiem, mózgi ubożeją. Zwyczajnie kurczą się, bruzdy spłaszczają się, a połączenia i zwoje zanikają.  Tworzy się za to coś na kształt  słodkiego żelka.

Przyczynkiem do powstania tej pracy był przymusowy lock-down w czasie pandemii z decyzją o zakazie wstępu do lasów.