Studia podyplomowe


Czym są Studia Miejskie i do kogo są adresowane?

Studia miejskie adresowane są do osób chcących brać czynny udział w tworzeniu lepszego, funkcjonalnego miasta i warunków życia w nim. Skierowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje naukowe kompetencje, poznać specyfikę działania w różnych obszarach miejskich aktywności, a także poszukują humanistycznego podejścia do sprawnego i skutecznego działania w mieście.

Studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” są zmodyfikowaną i poszerzoną wersją dotychczasowych studiów podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej”, które były prowadzone przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w latach 2013/2014 oraz 2014/2015.

Więcej informacji o Studiach miejskich uzyskasz na podstronie:
http://ibpp.pl/studia_miejskie-opis/

 

Harmonogram studiów

Niestacjonarne Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” trwają 2 semestry. Zajęcia będą odbywać się w soboty i w niedziele (w godzinach 10-17 w sb i 9-16 w nd).  Zjazdy zwyczajowo wypadają co 2-3 tygodnie. Studia trwają od końca października do końca maja.

Warunki studiowania

Słuchacze studiują na ogólnych prawach i zasadach zawartych w regulaminie Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obowiązuje ich zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie studiów kursów w semestrze I i sesja egzaminacyjna w semestrze II. Rozpoczęcie studiów następuje po podpisaniu umowy cywilnoprawnej z ASP i uiszczeniu opłaty czesnego za I semestr lub za cały rok, którego koszt wynosi 6 tys. zł.

Więcej o zasadach rekrutacji i organizacji studiów możesz przeczytać na podstronie:
http://ibpp.pl/organizacja-i-rekrutacja/

Informacje kontaktowe

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

w sprawie studiów podyplomowych:
email: kontakt@ibpp.pl
tel. 516 015 629
Facebook

Kadra

Wykładowcy Studiów Miejskich to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. M.in wśród naszych wykładowców znaleźli się:

prof. Wojciech Burszta
prof. Mariusz Czubaj
prof. Mirosław Duchowski
prof. Sławomir Gzell
prof. Marek Krajewski
prof. Piotr Lorens
prof. Tomasz Nawrocki
prof. Jerzy Porębski
prof. Ewa Rewers
prof. Roch Sulima
prof. Piotr Welk
dr inż. Krzysztof Herman
dr inż. arch. Monika Arczyńska
inż. arch. Grzegorz Buczek
inż. arch. Ludwik Chełkowski

Więcej nazwisk i opisy wykładowców znajdziesz na podstronie:
http://ibpp.pl/studia-podyplomowe-kadra/

Projekty dyplomowe z lat 2015-2018:

Udostępniamy projekty prac dyplomowych przygotowane do egzaminu przez naszych studentów. Możesz się z nimi zapoznać na podstronie:
http://ibpp.pl/projekty-dyplomowe-2017-2018/